Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499574
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Zamówienie publiczne

data:2012-11-28
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:FS/P-49/2012
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertowe bez zastosowania przepisów ustawy Pzp
przedmiot: Filtry samochodowe

 

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

projekt umowy

 Pytanie 3.12.2012.

Czy istnieje możliwość podania w specyfikacji, filtrów rónoważnych do podanych w opisie przedmitu zamówienia.?

Zamawiaj ąy nie dopuszcza zamienników.

 Pytania 6.12.2012

W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wykonawcy, którzy złożą oferty o wyniku postępowania zostaną powiadomieni na pisemną prośbę skierowaną do zamawiającego - mail: kazimierz.witt@mpo.torun.pl

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-11-28 13:19
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-11-28 13:19
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-03 06:21
Ilość odsłon: 834
Repozytorium zmian
drukuj