od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995877
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2012-12-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UN/P-52
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe
przedmiot: Przegląd i konserwacji urządzeń dzwigowych - bez zastosoawnia przepisów ustawy P.z.p

Ogloszenie

zal.1 opis

umowa

Formularz ofertowy

W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wykonawcy, którzy złożą oferty o wyniku postępowania zostaną powiadomieni na pisemną prośbę skierowaną do zamawiającego - mail: kazimierz.witt@mpo.torun.plPodmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-12-03 14:48
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-12-03 14:48
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-03 06:23
Ilość odsłon: 585
Repozytorium zmian
drukuj