od: 2006-10-10
suma odsłon: 1996076
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2012-12-05
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:GT/P-54/2012
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertowe
przedmiot: Gazy techniczne - bez zastosowania przepisów ustawy P.z.p.

 

Ogłoszenie

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wykonawcy, którzy złożą oferty o wyniku postępowania zostaną powiadomieni na pisemną prośbę skierowaną do zamawiającego, e - mail: kazimierz.witt@mpo.torun.pl


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-12-05 07:10
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-12-05 07:10
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-27 07:16
Ilość odsłon: 487
Repozytorium zmian
drukuj