Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499605
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Zamówienie publiczne

data:2012-12-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AM/P-56/2012
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertowe
przedmiot: Akcesoria malarskie -bez zastosowania przepisów ustawy P.z.p.

 Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wykonawcy, którzy złożą oferty o wyniku postępowania zostaną powiadomieni na pisemną prośbę skierowaną do zamawiającego, e - mail: kazimierz.witt@mpo.torun.pl

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-12-07 07:22
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-12-07 07:22
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-20 11:30
Ilość odsłon: 822
Repozytorium zmian
drukuj