Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499594
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Zamówienie publiczne

data:2012-12-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:DP/P-58/2012
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie ofertow
przedmiot: Drut do prasy Anis Trend

W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Wykonawcy, którzy złożą oferty o wyniku postępowania zostaną powiadomieni na pisemną prośbę skierowaną do zamawiającego, e - mail: zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl

Opis przedmitu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą drutu do prasy, wyżarzonego, miękkiego, zaoliwionego o średnicy 3,2 mm.
Miękkość i średnica drutu musi być jednakowa dla całości dostawy.
Drut zwijany w krążki o wadze 120 - 160 kg sztuka.
Wytrzymałość drutu 350 – 400 MPa.
Wielkość zamówienia – 12 000 kg.
Drut należy dostarczyć na co najmniej ośmiu paletach.
Do dostarczonego drutu należy załączyć certyfikat – zaświadczenie o jakości drutu.

Termin realizacji zamówienia: 21 dni od daty zawarcia umowy.

W cenę drutu należy wliczyć koszt dostawy do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 37 oraz koszt palet.
Oferta na drut musi zawierać cenę za całość dostawy, jak i za 1 kg drutu.

Okres związania z ofertą – 30 dni.

Prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie na adres Spółki w terminie do dnia 28.12.2012 r., godz. 10.00
Kopreta winna zawierać adres wykonawcy i dopisek " Oferta - dostawa drutu. NIe otwierać do dnia 28.12.2012 godz.10.15"
 
Kontakt telefoniczny: Zbigniew Czyżniewski tel. kom. 691 150 088.

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-12-18 06:57
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-12-18 06:57
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-28 10:28
Ilość odsłon: 985
Repozytorium zmian
drukuj