Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499532
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Zamówienie publiczne

data:2012-12-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ŚCz/ZP-22/2012
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Środki czystości - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez ADMOR Jolanta Moryto , 26-600 Radom,
ul. Wilczyńska 35/1. Jest to najtańsza w tym postępowaniu oferta.


II lokata - PPHU TUDEN Sp. z o.o. , 87-100 Toruń, ul. Polna 129


III lokata - DELKOR SP. z o.o. ,91-222 Łódź, ul. Szczecińska 61/67


IV lokata - Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowe MARGO ZPCHR., 87-100 Toruń,
ul. Krasińskiego 97.

Liczba złożonych w postępowaniu ofert – 4.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-12-21 12:27
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-12-21 12:27
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2012-12-27 07:14
Ilość odsłon: 793
Repozytorium zmian
drukuj