Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499512
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Zamówienie publiczne

data:2012-12-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UP/ZP-29/2012
rodzaj:usługi
tryb:przeterg nieograniczony
przedmiot: Dozór mienia - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Z.P.Ch., EMIR Sp. z o. o. ,ul. Barska 10, 87-800 Włocławek. Jest to najtańsza w tym postępowaniu oferta. Cena oferty brutto – 142 973,99 zł.


II lokata – Toruńska Usługowa Spółdzielnia Inwalidów TORUS, ul. Bydgoska 104, 87-100 Toruń.
Cena oferty brutto- 158 357,27 zł.


III lokata – Przedsiębiorstwo Usługowe JAREXS sp. z o.o. Cena oferty brutto-177 058,51 zł.

Liczba założonych ofert – 3
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone - brak
Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania - brak.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta 31.12.2012 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-12-27 10:09
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-12-27 10:09
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-03 06:20
Ilość odsłon: 885
Repozytorium zmian
drukuj