Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499504
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Zamówienie publiczne

data:2012-12-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/ZP-25/2012
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Płyny samochodowe - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
W imieniu Zamawiającego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) zawiadamiam Państwa o wyborze oferty najkorzystniejszej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 18.11.2011 r. opublikowane w BZP pod numerem 384710- 2011. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty są ważne. Żaden wykonawca nie został wykluczony z niniejszego postępowania.
Za najkorzystniejszą została złożona oferta złożona przez Platinum Oil, Wielkopolskie Centrum Dystrybucji ; Baranowo 61-081 Przeźmierowo, ul. Budowlanych 3-5 . Cena oferty brutto –
158 216,50 zł.
ALCOR Aleksander Ładosz, ul. Szyszkowa 35/37 – b, 02-285 Warszawa. Cena oferty brutto – 160 470,41 zł.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2012-12-27 12:25
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2012-12-27 12:25
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-03 06:21
Ilość odsłon: 809
Repozytorium zmian
drukuj