Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499565
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Zamówienie publiczne

data:2013-01-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:ZO/ZP-28/2012
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. ; 87-200 Wąbrzeźno; ul. Matejki 13.
Cena oferty – 481 680, 00 zł/brutto.
Uzasadnienie wyboru: Jest to jedyna ważna w tym postępowaniu oferta.
Liczba złożonych w postępowaniu ofert – 2
Oferty odrzucone – 1 (oferta wykonawcy wykluczonego).
Oferty ważne – 1
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-01-04 09:24
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-01-04 09:24
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-01-14 13:20
Ilość odsłon: 823
Repozytorium zmian
drukuj