od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972538
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienie publiczne

data:2013-01-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:CzZ /P-04/2013
rodzaj:kupno
tryb:zapytanie ofertowe
przedmiot: Nóż do łyżki ładowarki Volvo L 90 nr fabryczny 27019 z 2009 r.

Ogłoszenie  

Formularz ofertowy

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia/lub zawarcia umowy.

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami
Kierownik Działu Technicznego – Kazimierz Witt, Tel. 56 63 98 141, Kazimierz.witt@mpo.torun.pl

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-01-30 11:21
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-01-30 11:21
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-02-06 09:24
Ilość odsłon: 486
Repozytorium zmian
drukuj