Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499539
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Zamówienie publiczne

data:2013-01-31
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:TK/ZP-26/2012
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Wyposażenie technologiczne instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie kompostowania wraz z montażem - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

W imieniu Zamawiającego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o. o. w Toruniu, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) zawiadamiam o wyborze oferty najkorzystniejszej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 11.12.2012 r. opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2012/S 238-392146. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 21.01.2013 r. do godz.10.00 do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez

Sutco- Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 10 ,40-241 Katowice.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-01-31 08:12
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-01-31 08:12
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-02-06 09:21
Ilość odsłon: 970
Repozytorium zmian
drukuj