od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972663
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienie publiczne

data:2013-02-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MŚ/p-07/2013
rodzaj:usługi
tryb:zapytaanie ofertowe
przedmiot: Monitoring środowiskowy - bez zastosowania przepisów u.P.z.p.

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia/lub zawarcia umowy.

wymagania i opi przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Projekt umowy

 Lokalizacja punktów pomiarowych

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-02-06 09:53
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-02-06 09:53
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-06 10:55
Ilość odsłon: 675
Repozytorium zmian
drukuj