Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3499555
ostatnia edycja treści:
2024-04-11 09:08:21

Zamówienie publiczne

data:2013-02-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AB/ZP-ZP-02/2013
rodzaj:dostawy
tryb:zapytanie o cenę
przedmiot: Artykuły biurowe , tusze i tonery do drukarek komputerowych - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Firmę MAK Sp. z o.o. , 87-100 Toruń; ul. Kozacka 3 w zakresie dostaw tuszy i tonerów do drukarek komputerowych. Oferta jest ofertą najtańszą. W zakresie dostaw artykułów biurowych za najkorzystniejszą (oferta najtańsza) został uznana oferta złożona przez Firmę Partner XXI Kleks Sp. J. , 87-100 Toruń , ul. Szosa Lubicka.

Liczba złożonych ofert 2 (na każde zadanie )
Oferty odrzucone – brak
Wykonawcy wykluczeni – brak 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-02-20 13:28
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-02-20 13:28
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-02-22 11:54
Ilość odsłon: 1055
Repozytorium zmian
drukuj