od: 2006-10-10
suma odsłon: 2000542
ostatnia edycja treści:
2020-07-15 10:28:46

Zamówienie publiczne

data:2013-04-11
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MS/ZP-07/2013
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
przedmiot: Leasing operacyjny -nadwozie pojazdu mechanicznego do mycia pojemników komunalnych

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną  przez Konsorcjum VB Leasing Polska S.A., siedziba:
56-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42b i Komunal Partner Sp. z o. o.,  siedziba: Pławce, 63-000 Środa Wielkopolska.
Cena oferty 286 971,30 zł/ brutto .

II lokata – oferta złożona przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. , siedziba: 53- 605 Wrocław ,
Pl. Orląt Lwowskich 1. Cena oferty 705 967,27 zł/ brutto.  

Liczba złożonych ofert – 2

Wykonawcy wykluczeni –brak

Oferty odrzucone – brak

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust.1 pkt.2) ustawy P. z. p. , tj.: nie krótszym niż 5 dni od daty przekazania niniejszej informacji.

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-04-11 11:52
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-04-11 11:52
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-27 09:34
Ilość odsłon: 618
Repozytorium zmian
drukuj