Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4400021
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2013-05-02
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OS/ZP-12/2013
rodzaj:Roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
przedmiot: Odgazowanie składowiska

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną  przez:
 Przedsiębiorstwo – Usługowo – Handlowe WAGRA,  87-100  Toruń, ul. Poznańska 186 zł. Cena oferty 275274,00 zł/ brutto.  Jest to oferta najtańsza i zdobyła  I lokatę.

II lokatę zdobyła oferta złożona przez EKOWAT Sp. z o.o., 73-150 Łobez, ul. Niepodległości 44.
    Cena oferty 295 368,51zł/brutto .
III lokatę zdobyła oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  „ Zgrzew” Ewa  Kuba,
     Tuchom, 80-209 Chwaszczyno, ul. Długa 62. Cena oferty 344 000 zł/brutto.
IV MINER – PBG Spółka z o. o. , 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 76.
      Cena oferty 362 118,80 zł/brutto.  
V lokata – Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych „ HYDROPOL – Gdańsk” Sp. z o.o.
    ul. Sandomierska 49 , 80-051Gdańsk. Cena oferty brutto -  433 860,36 zł/brutto.

 

Liczba złożonych ofert – 5, Wykonawcy wykluczeni – brak, Oferty odrzucone – brak  

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta zgodnie w terminie określonym w art.94 ust.1 pkt.2) ustawy P. z. p.

 

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-05-02 11:33
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-05-02 11:33
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-12 11:04
Ilość odsłon: 1381
Repozytorium zmian
drukuj