Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4403228
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2013-06-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SK/ZP-16/2013
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Leasing operacyjny. Pojazdy do transpostu odpadów - śmieciarki

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówienia zostało skierowane w dniu 14.06.2013 r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. SIWZ zostanie zamieszczona na stronie www.mpo.torun.pl w dniu publikacji ogłoszenie w Dz.U. UE.

Pytania i odpowiedzi z dnia 26.06.2013

Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dni 1-7 lipca 2013

Ogloszenie

Zamieszczono w dniu 18.06.2013 r.

 SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Formularze

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 26.06.2013

Tabela Umowy leasingu

Tabela Kredyty i pozyczki

Pytania i odpowiedzi z dnia 1.07.2013

Pytania i odpowiedzi z dnia 4.07.2013

W sprawie opisu przedmiotu zamówienia - zamawiający potwierdza, że nie ma wymogu dysponowania autoryzowaną stacją obsługi. Warunki uczestnictwa są opisane w pkt.12 ppkt.2) siwz . Zamawiający wymaga, aby wykonawca " dysponował minimum 1 punktem serwisowym (chodzi o serwis dla  oferowanej przez wykonawcę marki pojazdu ) oddalonym od siedziby zamawiającego w odległości nie większej niż 30 km  ..............  " . Odpowiedź w sprawie została zawarta w powyższych odpowiedziach.

W dniu 15  lipca 2013 r. do zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz. W imieniu Zamawiającego przesyłam Państwu odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie: W związku z zapytaniem dotyczącym ubezpieczenia, prosimy o informację , czy zamawiający zgodzi się na zapis, że wybór zakładu ubezpieczeń należy do zamawiającego, ale wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji wykonawcy/leasingodawcy. Pisemnej akceptacji wykonawcy/leasingodawcy wymaga również zakres ochrony ubezpieczeniowej, wysokość składki ubezpieczeniowej oraz szczegółowe warunki umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę a powyższe warunki dotyczące ubezpieczenia przedmiotu postępowania.

 

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-06-14 13:22
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-06-14 13:22
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-12 10:56
Ilość odsłon: 2364
Repozytorium zmian
drukuj