od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972525
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienia publiczne: archiwalne

przedmiot: Serwer komputerowy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KS/ZP -27/2015

Zamieszczono wyjaśnienia do siwz w dniu 19.09.2015

przedmiot: Sprzęt do zimowego utrzymania dróg - leasing operacyjny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/ZP - 24/2015
przedmiot: Dostawa lemieszy do łyżek ładowarek Volvo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LV/P - 35/2015
przedmiot: Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-26/2015
przedmiot: Werticale - naprawa, montaż nowych oraz naklejenie folii okiennej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KW/P- 52/2015
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P -50/2015
przedmiot: Żuraw hydrauliczny z usługą montażu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZH/ZP- 19/2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Transport ziemi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TZ/ZP -25/2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Sól i techniczny chlorek wapnia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP -21/2015

Uwaga: W dniu 25.09. 2015 r. opublikowano w TED ogłoszenie w sprawie niniejszego postepowania  pod nazwą sól drogowa o numerze 2015 S/186 -336799 i zamieszczono siwz.

przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PO/P -47/2015

Uwaga: W dniu 16.09.2015 r. wprowadzono korektę do opisu przedmiotu zamówienia

przedmiot: Transport ziemi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TZ/ZP -25/2015

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert - Termin składania przedłużony do 23.09.2015 r. godz.10:00

przedmiot: Sprzęt do zimowego utrzymania dróg - leasing operacyjny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/ZP - 24/2015

Uwaga: 14.09.2015 r. - korekta  projektu umowy 

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.09.2015 r.

przedmiot: Budowa podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnyrenie zespołu staromiejskiego w Toruniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP- 22/2015

Uwaga:W przypadku trudności w pobieraniu dokumentacji technicznej proszę o kontakt renata.markiewicz@mpo.torun.pl

 

przedmiot: Dźwignik hydrauliczny z usługą montażu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DH/ZP- 20/2015

Pytania z dnia 14.09.2015 r.

przedmiot: Adaptacja sali na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”,
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: Sk/Zp-16/1/2015

31.08.2015 r. - Informacja o wyborze oferty (część 2 i 3)

02.09.2015 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (część 1)

przedmiot: Żuraw hydrauliczny z usługą montażu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZH/ZP- 19/2015

Ponownie zamieszczono formularze do pobrania

Uwaga: Modyfikacja siwz. Zmiana terminu składania ofert .Termin składania ofert 15.09.2015r., godz.10:00

Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 08.09.2015 r.

Zamieszczona pytania i odpowiedzi  z dnia 09.09.2015 r.

przedmiot: Samochód ciężarowy z urzadzeniem hakowym w formie leasingu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SC/ZP-14/2015
przedmiot: Dostawa dwóch pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SS/ZP-18/2015

Uwaga W dniu 1.09.2015 r. zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w związku z powyższym
zamieszczono  siwz .

Zamieszczono pytania i odpowiedzi - 08.09.2015 r.

przedmiot: Usługi zimowego utrzymania dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP - 17/2015

Uwaga: W dniu 27.08.2015r.  Zamawiający przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED -  http://ted.europa.eu pod nazwą :
PL- Toruń: Usługi odsnieżania. Po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie siwz.

Uwaga. Dnia 01.09.2015 r . opublikowano ogłoszenie o niniejszym postępowaniu i zamieszczono dukumentację przetargową.

przedmiot: Sprzęt do zimowego utrzymania dróg - leasing operacyjny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/ZP - 16/2015

Uwaga: Zamieszczono pytania i odpowiedzi - 21.08.2015 r.

Dnia 25.08.2015 r.  Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 21.08.2015 w sprawie projektu umowy.

przedmiot: Adaptacja sali na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej (wyposażenie sali i zaplecza) w ramach Projektu "Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid"
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SK/ZP-16/1/2015

Uwaga:  dnia 31.08.2015 r. zamieszczono informację o:
uniweważnieniu postepowania częśc - 3; wyborze oferty najorzystniejszej - część -2 

przedmiot: Odbiór odpadów w systemie workowym z Gminy Obrowo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/P-43/2015
przedmiot: Usługi ręcznego oczyszczania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/P- 42/2015
przedmiot: Elementy robocze sita bębnowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SB/P - 40/2015
przedmiot: Transport odpadów o kodzie 19 12 12 do instalacji w Wawrzynkach
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP - 15/2015
przedmiot: Akcesoria samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P- 37/2015
przedmiot: Transport odpadów o kodzie 19 12 12 do instalacji w Wawrzynkach
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP- 15/2015
przedmiot: Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego z urządzeniem hakowym
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SC/zP - 14/2015

Zamawiający informuje, że w dniu 12.06. 2015 r. przekazał do publikacji ogłoszenie o niniejszym zamówieniu. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED. Po publikacji ogłoszenia  Zamawiający udostępni siwz.

22.06.2015 r. - zamieszczono siwz

przedmiot: Wyposażenie sali zaplecza w ramach Projektu Centrum Edukacji Ekologicznej MPO EkoKid
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DM/P- 36/2015
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 588132
Repozytorium zmian
drukuj