Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2751256
ostatnia edycja treści:
2023-03-21 12:39:20

Zamówienia publiczne: archiwalne

przedmiot: Dostawa ogumienia samochodowego, przemysłowego i rolniczego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-32/2015
przedmiot: Dostawa gazów technicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P-65/2015
przedmiot: Serwer komputerowy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KS/ZP-27/2015
przedmiot: Dostawa farb ftalowych i olejnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FO/P-64/2015
przedmiot: Dostawa akumulatorów rozruchowych ołowiano-kwasowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P-62/2015
przedmiot: Dostawa żarówek, bezpieczników, przewodów samochodowych i chemii samochodowej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZB/P-61/2015
przedmiot: Dostawa filtrów do pojazdów samochodowych i maszyn samobieżnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-60/2015
przedmiot: Dostawa i montaż taśm do transporterów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P- 59/2015

 

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

 Oferty należy złozyć do dnia 17.11.2015 r. do godz. 15.00 w sekretariacie siedziby Spółki.

 

przedmiot: Worki do odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP- 28/2015

Do pobrania Formularz oferty

przedmiot: Budowa kanału warsztatowego w garażu ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: BK/P- 56/2015
przedmiot: Dźwignik hydrauliczny z usługą montażu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DH/Zp- 20/1/2015
przedmiot: Usługi zimowego utrzymania dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP - 17/2015
przedmiot: Dostawa paliw płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-29/2015
przedmiot: Odbiór kontenerów z odpadami
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/P- 54/2015
przedmiot: Dźwignik hydrauliczny z usługą montażu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DH/Zp- 20/1/2015
przedmiot: Serwer komputerowy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KS/ZP -27/2015

Zamieszczono wyjaśnienia do siwz w dniu 19.09.2015

przedmiot: Sprzęt do zimowego utrzymania dróg - leasing operacyjny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/ZP - 24/2015
przedmiot: Dostawa lemieszy do łyżek ładowarek Volvo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LV/P - 35/2015
przedmiot: Dostawa samochodu dostawczego w formie leasingu operacyjnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-26/2015
przedmiot: Werticale - naprawa, montaż nowych oraz naklejenie folii okiennej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KW/P- 52/2015
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P -50/2015
przedmiot: Żuraw hydrauliczny z usługą montażu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZH/ZP- 19/2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Transport ziemi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TZ/ZP -25/2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Sól i techniczny chlorek wapnia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP -21/2015

Uwaga: W dniu 25.09. 2015 r. opublikowano w TED ogłoszenie w sprawie niniejszego postepowania  pod nazwą sól drogowa o numerze 2015 S/186 -336799 i zamieszczono siwz.

przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PO/P -47/2015

Uwaga: W dniu 16.09.2015 r. wprowadzono korektę do opisu przedmiotu zamówienia

przedmiot: Transport ziemi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TZ/ZP -25/2015

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert - Termin składania przedłużony do 23.09.2015 r. godz.10:00

przedmiot: Sprzęt do zimowego utrzymania dróg - leasing operacyjny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/ZP - 24/2015

Uwaga: 14.09.2015 r. - korekta  projektu umowy 

Pytania i odpowiedzi z dnia 15.09.2015 r.

przedmiot: Budowa podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnyrenie zespołu staromiejskiego w Toruniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP- 22/2015

Uwaga:W przypadku trudności w pobieraniu dokumentacji technicznej proszę o kontakt renata.markiewicz@mpo.torun.pl

 

przedmiot: Dźwignik hydrauliczny z usługą montażu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DH/ZP- 20/2015

Pytania z dnia 14.09.2015 r.

przedmiot: Adaptacja sali na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”,
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: Sk/Zp-16/1/2015

31.08.2015 r. - Informacja o wyborze oferty (część 2 i 3)

02.09.2015 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (część 1)

przedmiot: Żuraw hydrauliczny z usługą montażu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZH/ZP- 19/2015

Ponownie zamieszczono formularze do pobrania

Uwaga: Modyfikacja siwz. Zmiana terminu składania ofert .Termin składania ofert 15.09.2015r., godz.10:00

Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 08.09.2015 r.

Zamieszczona pytania i odpowiedzi  z dnia 09.09.2015 r.

przedmiot: Samochód ciężarowy z urzadzeniem hakowym w formie leasingu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SC/ZP-14/2015
przedmiot: Dostawa dwóch pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SS/ZP-18/2015

Uwaga W dniu 1.09.2015 r. zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w związku z powyższym
zamieszczono  siwz .

Zamieszczono pytania i odpowiedzi - 08.09.2015 r.

przedmiot: Usługi zimowego utrzymania dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP - 17/2015

Uwaga: W dniu 27.08.2015r.  Zamawiający przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED -  http://ted.europa.eu pod nazwą :
PL- Toruń: Usługi odsnieżania. Po opublikowaniu ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie siwz.

Uwaga. Dnia 01.09.2015 r . opublikowano ogłoszenie o niniejszym postępowaniu i zamieszczono dukumentację przetargową.

przedmiot: Sprzęt do zimowego utrzymania dróg - leasing operacyjny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/ZP - 16/2015

Uwaga: Zamieszczono pytania i odpowiedzi - 21.08.2015 r.

Dnia 25.08.2015 r.  Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 21.08.2015 w sprawie projektu umowy.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 763280
Repozytorium zmian
drukuj