od: 2006-10-10
suma odsłon: 1971885
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienia publiczne: archiwalne

przedmiot: Skrzynia biegów do samochodu m. RENAULT
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SB/P-48/2013

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

przedmiot: Demontaż pojazdu marki Star 1142
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/P-46/2013

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

przedmiot: Dostawa pompy hydraulicznej FAUN do samochodu bezpylnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PH/P-45/2013
przedmiot: Wymiana zaworów wody w hydroforni budynku technicznego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WZ/P-42/2013
przedmiot: Dostawa worków do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-14/2013
przedmiot: Dostawa pojemników do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-13/2013
przedmiot: Dostawa części zamiennych do silnika ładowarki Bobcat
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-35/2013
przedmiot: Przegląd i konsrewacjia separatora lamelowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/P-34/2012
przedmiot: Wykonanie przeglądu, konserwacji i odgrzybiania klimatyzatorów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KU/P-33/2013
przedmiot: Odgazowanie składowiska
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-12/2013
przedmiot: Dostawa akumulatorów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P-32/2013
przedmiot: Dostawa wkładów do szczotek i regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SzZ/P-31/2013
przedmiot: Zbrojenie rozproszone
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZR/P-30/2013
przedmiot: Dostawa ogumienia samochodowego, przemysłowego i rolniczego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-11/2013
przedmiot: Zakup wraz z montażem taśm transporterów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzE/P-28/2013
przedmiot: Nóż do łyżki ładowarki Volvo 90 F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-27/2013
przedmiot: Części zamienne do maszyny SCHLITZ-O-MAT
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-18/a/2013
przedmiot: Odgazowanie składowiska
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/RB/ZP-12/2013

Wizja lokalna 19.04.2013, godz. 11:00

przedmiot: Zespół jezdny z mechanizmem hamującym do przyczepy NIEWIADÓW
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ P-26/2013

Zmiana terminu składania ofert -19.04.2013

przedmiot: Stabilizator i łącznik stabilizatora do samochodu Volvo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-25/2013

Zmiana terminu składania ofert - 19.04.2013 r

przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-24/2013
przedmiot: Leasing operacyjny -nadwozie pojazdu mechanicznego do mycia pojemników komunalnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MS/ZP-07/2013
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-09/2013

Ogłoszenie skierowane do publikacji w TED w dniu 5.04.2013 r.
SIWZ będzie dostępna na stronie po opublikowaniu ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Dostępna dokumentacja przetargowa 9.04.2013

Formularze do pobrania - korekta 22.04.2023.

Pytania i odpowiedzi  z dnia 26.04.2013

przedmiot: Części zamienne do rozrywarki worków BRT
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-18/2013
przedmiot: Budowa kompostowni - informacja o wyborze oferty
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-08/2013
przedmiot: Kosze uliczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KU/P-19/2013

Ogloszenie poprawka z dnia 28.03.2013

przedmiot: Transport odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP-04/2013
przedmiot: Dostawy części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-01/1/2013
przedmiot: Budowa kompostowni
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-08/2013

Sprostowanie do ogłoszenia  z dnia 8.03.2013 r.

Wizja lokalna 14.03.2013r. godz. 11:00.

Załączono - Instrukcję w sprawie podwykonawców

Załączono -  uzupełnienie dokumentacji 20.03.2013

Zmiana terminu wykonania zamówienia 15 września 2013 r.

Projekt umowy 21.03.2013 r. - tekst jednolity   

przedmiot: Dostawa nowych pojemników do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-03/2013
przedmiot: Rozbiórka nawierzchni placu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-04/2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Leasing operacyjny - Nodwozie pojazdu mechanicznego do mycia pojemników komunalnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MS/ZP-07/2013

Zmiana terminiu składania ofert

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie do Formularza ofertowego  - 2.04.2013

przedmiot: Części zamienne do zamiaterki ulicznej BRODWEY
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZB/P-10/2013
przedmiot: Transport odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP-04/2013

Pytania i odpowiedzi z dnia 6.03.2013 r.

przedmiot: Naprawa tylnego mostu w samochodzie m. Multicar M-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-09/2013
przedmiot: Rozbiórka nawierzchni placu utwardzonego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-04/2013
przedmiot: Monitoring środowiskowy - bez zastosowania przepisów u.P.z.p.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MŚ/p-07/2013
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 587875
Repozytorium zmian
drukuj