od: 2006-10-10
suma odsłon: 1742160
ostatnia edycja treści:
2019-08-20 11:37:27

Zamówienia publiczne: archiwalne

przedmiot: Monitorowanie zanieczyszczeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MZ/ZP-01.07

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiadzi 2

przedmiot: Wynik postępowania - usługa wycinania drzew
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UD/ZP-43/06
przedmiot: Informacja o wyniku postępowania - farby, rozpuszczalniki i akcesoria malarskie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/ZP-41/06
przedmiot: Dostawa farb olejnych, ftalowych, renowacyjnych i rozpuszczalników
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/ZP-41/06
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - Paliwa płynne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-35/06
przedmiot: Usługi wycięcia drzew
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UD/ZP-43/06

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki

przedmiot: Dostawa płynów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-40/06

 

Pytania  i odpowiedzi
W imieniu Zamawiającego, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów pozycje 5,6,7,8  w cenach nie zawierających podatku akcyzowego i czy złoży w związku z powyższym stosowne zamówienie i oświadczenie o treści zgodnej z załączonym wzorem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w cenach nie zawierających podatku akcyzowego i złoży stosowne oświadczenie Wykonawcy z którym zawrze umowę dostawy.

Pytanie 2. Czy dopuszczacie Państwo zmianę wielkości opakowań w pozycjach 1,2,5,6,8 na opakowania 208 l i poz. 3 na opakowania 20l lub 30 l.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania w przedziale 200 - 250 litrów w pozycjach 1,2,5,6,8. oraz 30 – 40 l w poz.3

przedmiot: Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa majątku Zamawiającego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OU/ZP-38/06
przedmiot: Informacja o wyniku postępowania - samochody śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-16-5/06
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - worki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-16-5/06
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pomoc dla PIU
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-16-3/06
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-12 13:19
Ilość odsłon: 511905
Repozytorium zmian
drukuj