Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4235798
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienia publiczne: archiwalne

przedmiot: Kosze uliczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KU/ZP-09/07
przedmiot: Dostawa pojemników i kontenerów metalowych do gromadzenia odpadów.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PM/ZP-06/07
przedmiot: Samochód ciężarowy śmieciarka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SC/ZP-08/07
przedmiot: Worki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-07/07
przedmiot: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-16-1/07
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na pełnienie roli inżyniera kontraktu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-16a -2/06
przedmiot: Dostawa pojemników z tworzyw PE-HD do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PO/ZP-05/07
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę odzieży ochronnej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/ZP-03/07
przedmiot: Dostawa opon samochodowych, dętek i ochraniaczy kół
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-04/07
przedmiot: Artykuły biurowe -informacja o wyborze oferty
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/ZP-02/07
przedmiot: Dostawa odzieży ochronnej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/ZP-03/07

Pytania

Sprostowania

Zmiana

przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-16-5a/06
przedmiot: Usługi monitorowania - informacja owyborze oferty
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MZ/ZP-01/07
przedmiot: Usługi poligraficzne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-44/06
przedmiot: Monitorowanie zanieczyszczeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MZ/ZP-01.07

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiadzi 2

przedmiot: Wynik postępowania - usługa wycinania drzew
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UD/ZP-43/06
przedmiot: Informacja o wyniku postępowania - farby, rozpuszczalniki i akcesoria malarskie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/ZP-41/06
przedmiot: Dostawa farb olejnych, ftalowych, renowacyjnych i rozpuszczalników
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/ZP-41/06
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - Paliwa płynne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-35/06
przedmiot: Usługi wycięcia drzew
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UD/ZP-43/06

Inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki

przedmiot: Dostawa płynów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-40/06

 

Pytania  i odpowiedzi
W imieniu Zamawiającego, Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów pozycje 5,6,7,8  w cenach nie zawierających podatku akcyzowego i czy złoży w związku z powyższym stosowne zamówienie i oświadczenie o treści zgodnej z załączonym wzorem?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w cenach nie zawierających podatku akcyzowego i złoży stosowne oświadczenie Wykonawcy z którym zawrze umowę dostawy.

Pytanie 2. Czy dopuszczacie Państwo zmianę wielkości opakowań w pozycjach 1,2,5,6,8 na opakowania 208 l i poz. 3 na opakowania 20l lub 30 l.?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowania w przedziale 200 - 250 litrów w pozycjach 1,2,5,6,8. oraz 30 – 40 l w poz.3

przedmiot: Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa majątku Zamawiającego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OU/ZP-38/06
przedmiot: Informacja o wyniku postępowania - samochody śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-16-5/06
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - worki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-16-5/06
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - pomoc dla PIU
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-16-3/06
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 804401
Repozytorium zmian
drukuj