od: 2006-10-10
suma odsłon: 1932294
ostatnia edycja treści:
2020-03-26 13:40:44

Zamówienia publiczne: archiwalne

przedmiot: Usługi z zakresu medycyny pracy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MP/P-69/2017
przedmiot: Filtry do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-68/2017
przedmiot: Akumulatory
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P-67/2017
przedmiot: Gazy techniczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P-66/2017
przedmiot: Farby
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/P-65/2017
przedmiot: Wkłady do szczotek i regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RSz/P-63/2017
przedmiot: Dostawa płynów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-21/2017
przedmiot: Ogumienie samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-22/2017

Uwaga: dnia 18.12.2017 r. zamieszczono wyjaśnienia siwz

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 22.12.2017 r., godz. 10:15

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - 02.01.2018 r.

przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-20/2017
przedmiot: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy)
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P-61/2017
przedmiot: Zakup energii elektrycznej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: EE/P-01/2017
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P -59/2017
przedmiot: Dostawa worków na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-18/2/2017
przedmiot: Wymiana taśm transporterów na linii sortowniczej ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P -58/2017
przedmiot: Pojemniki na odpady nowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/P - 56/2017
przedmiot: Worki na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-18/2017
przedmiot: Montaż i demontaż Szopki Bożonarodzeniowej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SzB/P-54/2017
przedmiot: Odbiór odpadów w systemie workowym z Gminy Obrowo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/P-53/2017
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie przy użyciu koparko-ładowarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP- 11/2/2017

Uwaga: dnia 23.11.2017 r. zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia  22.11.2017 r., godz.10.15

Uwaga: dnia 28.11.2017 r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-17/2017
przedmiot: Świadczenie usług portierskich i dozoru mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/ZP-14/2017
przedmiot: Roboty remontowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB /P -52/2017
przedmiot: Ręczne oczyszczanie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP- 16/2017

Uwaga: dnia 09.11.2017 r. - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 08.11.2017r. godz.10:15 

przedmiot: Dostawa paliw płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-13/2017
przedmiot: Dostawa piasku na potrzeby Akcji Zima 2017/2018
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KP/P-50/2017
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-15/2017

Uwaga: W dniu 20.10.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało skierowane do  publikacji w DZ.U.U.E.

SIWZ zostanie zamieszczona na stronie po opublikowaniu ogłoszenia.

Uwaga: W dniu 24.10.2017 r. zamieszczono siwz 

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert w dniu 04.12.2017

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - 19.12.2017 r.

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie dróg i ulic na terenie Gminy Miasta Toruń przy użyciu koparko-ładowarki lub ciągnika rolniczego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-11/1/2017

Uwaga! Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 27.10.2017 r.

Uwaga: 31.10.2107r. -  Zamieszczono informację o unieważnieniu postępoawnia

przedmiot: Naprawa tokarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NT/P-43/1/2017
przedmiot: Dostawa drutu do automatycznej prasy hydraulicznej Anis Trend
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DS/P-47/2017
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-44/2017
przedmiot: Naprawa tokarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NT/P-43/2017
przedmiot: Lemiesze do łyżki załadunkowej do ładowarek Volvo L 90 F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DL/P -39/2017
przedmiot: Wywóz i odbiór nieczystości płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UA/ZP -12/2017

Uwaga: zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 28.09.2017 r.

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - 05.10.2017 r.

przedmiot: Dostawa części do transportera łańcuchowego kanałowo- wznoszącego (TR1)
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzT/P - 37/2017

Uwaga: dnia 7.09.2017 t. zamieszczono wyjaśnienia do treści zapytania

przedmiot: Sprzedaż dźwignika samochodowego i wózka widłowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DS/P - 01/2017
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 572481
Repozytorium zmian
drukuj