od: 2006-10-10
suma odsłon: 1932185
ostatnia edycja treści:
2020-03-26 13:40:44

Zamówienia publiczne: archiwalne

przedmiot: Pojemniki używane na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/P -36/2017
przedmiot: Usługi zimowego uZimowe trzymania dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Toruń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP -11/2017

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji w Dzieniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017 - 111350)

Po opublikowaniu ogłoszenia ( do 5 dni od czasu przekazania) zostaną zamieszczone na stronie dokumenty przetargowe.

Uwaga: Zamieszczono dokumentację przetargową

Uwaga; Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 25.09.2017

Uwaga: W dniu 11.10.2017r.  zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Usługa czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CS/P-35/2017
przedmiot: Dostawa lemieszy do łyżki załadunkowej do ładowarek Volvo L90F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DL/P-34/2017

W dniu 09.08.2017 r. zamieszczono modyfikację zapytania.

przedmiot: Roboty remontowe szatni i umywalni kierowców oraz ładowaczy w budynku warsztatu pomocniczego przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RD/P-33/2017

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do 08.09.2017 r. do godz.10:00. Zamieszczono aktualne dokumenty

przedmiot: Zapewnienie usług personelu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP-08/3/2017
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SF/01/RN
przedmiot: Zapewnienie usług personelu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP - 08/2/ 2017
przedmiot: Dostawy środków chemicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SCh/P-27/2017
przedmiot: Zapewnienie usług personelu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP - 08/2/ 2017

Uwaga: zamieszczono odpowiedź na pytanie z dnia 26.06.2017

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 20.06.2017 r., godz.: 10:15

przedmiot: Dostawa chlorku wapnia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ChW/ZP-09/2017
przedmiot: Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PE/P-23/a/2017
przedmiot: Usługi w zakresie personelu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP - 08/2017

Uwaga: 21.06.2017 r.  - unieważnienie postępowania

przedmiot: Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PE/P-23/2017
przedmiot: Tabliczki pamiątkowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TP/P - 21/2017
przedmiot: Naprawa żurawia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NU/P-20/2017
przedmiot: Podwykonawstwo przy obsłudze imprez plenerowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: IP/P-18/2017
przedmiot: Audyt energetyczny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AE/P-19/2017

Uwaga - dnia 10.05.2017 r. dodano wykaz obiektów MPO Toruń Sp. z o.o.

przedmiot: Pojemniki nowe na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP -07/2017

Uwaga: dnia 04.05.2017 r. - zamieszczono korektę siwz

Uwaga: 05.05.2017 r. - zamieszczono odpowiedź na pytanie

Uwaga: 11.05.2017 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert

Uwaga: 15.05.2017 r. - zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-15/2017
przedmiot: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP -06/b/2017

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia oferty w dniu 21.04.2017 r., godz.10:15

Uwaga: zamieszczon informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Woda mineralna
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WM/P - 14/2017

Uwaga: W dniu 07.04.2017 r.  - zamieszczono odpowiedzi na pytania

UWAGA: DNIA 20.04.2017 R. ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

przedmiot: Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych i gałęzi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/P-13/2017
przedmiot: Pojazdy do transportu odpaów w formie leasingu operacyjnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SH/ZP - 03/b/2017

Uwaga: 04.04.2017 r. - zamieszczono wyjaśnienia do treści siwz

Uwaga: 05.04.2017 r - zamieszczono wyjaśnienia do treści siwz

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 07.04.2017 r.

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP -06/2017

Uwaga: Unieważnienie posteępowania

przedmiot: Dostawa kwasu siarkowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KS/P-10/2017
przedmiot: Naprawa bram wjazdowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NB/P -09/2017
przedmiot: Dostawa soli drogowej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-04/2017
przedmiot: Pojazdy do transportu odpaów w formie leasingu operacyjnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SH/ZP - 03/2017

Uwaga: Modyfikacja siwz  z dnia 01.03.2107r. Zmiana terminu składania ofert

Uwaga: Dnia 2.03.2017 r. zamieszczono odpowiedzi na zadanie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Uwaga: Dnia 06.03.2017 r.zamieszczono odpowiedzi i zadane pytania. Proszę o pobranie zmodyfikowanych dokumentów.

Uwaga:Dnia 13.03.2017 r zamieszczono odpowiedzi na pytania z dnia 09.03.2017 r.

Uwaga: Dnia 28.03.2017 r. Zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania

przedmiot: Poligrafia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P -08/2017
przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-26/2/2016

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 03.02.2017 r , godz.9.15

przedmiot: Pojemniki używane na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/ZP - 02/2017

Uwaga: Zamieszczono wyjaśnienia do treści siwz - 25.01.2017

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnzi 30.01.2017 r. , godz.10:15

Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej  - 30.01.2017 r.

przedmiot: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i rękawic roboczych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/ZP-01/2017
przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-26/1/2016
przedmiot: Worki do odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP -30/2016
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 572452
Repozytorium zmian
drukuj