Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3325165
ostatnia edycja treści:
2023-11-29 08:57:04

Zamówienia publiczne: archiwalne

przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-22/2018

Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

przedmiot: Zakup pojazdu wielozadaniowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PW/ZP-05/2018
przedmiot: Dostawa 100 szt. kompletnych koszy ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KU/P-19/2018
przedmiot: Dostawa torebek papierowych do koszy na psie odchody
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TP/P-18/2018
przedmiot: Naprawa wymiennika ciepła typ TL6-BFG firmy Alfa Laval
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NW/P-17/2018
przedmiot: Usługa dozoru i napraw urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NE/P-14/2018
przedmiot: Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RW/P-13/2018
przedmiot: Pojemniki na odpady - używane
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/P-08/2/2018
przedmiot: Dostawa rękawic roboczych i ochronnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-02/2/2018
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MPO Sp. zo.o. w Toruniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP -03/2018
przedmiot: Pojemniki na odpady - nowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/P- 09/2018
przedmiot: Pojemniki na odpady - używane
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/P-08/2018
przedmiot: Zakup materiałów do wykonania przyłączy gazowych PEHD dn 63
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PG/P -07/2018
przedmiot: Dostawa rękawic roboczych i ochronnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-02/2018

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

przedmiot: Usługi poligraficzne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P -06/2018
przedmiot: Dostawa wyrobów stalowych do naprawy transportera TR1
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WS/P - 04/2018
przedmiot: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i rękawic roboczych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-19/2017

12.02.2018 r.: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkrzystniejszej dotyczy części 1

przedmiot: Zakup i dostawa artykułów biurowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/P-02/2018
przedmiot: Zakup w formie leasingu 3 szt. pojazdów z zabudową śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZŚ/ZP-24/2017
przedmiot: Zakup w formie leasingu 1 szt. pojazdu hakowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LP/ZP-23/2017

12.02.2018 r. -zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Wymiana taśm transporterów na linii sortowniczej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P - 58/2/2017
przedmiot: Odbiór papieru i szkła w systemie workowym z Gminy Łubianka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/P-76/2017
przedmiot: Worki do odpadów poremontowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/P-73/2017
przedmiot: Usługi z zakresu medycyny pracy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MP/P-69/2017
przedmiot: Filtry do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-68/2017
przedmiot: Akumulatory
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P-67/2017
przedmiot: Gazy techniczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P-66/2017
przedmiot: Farby
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/P-65/2017
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 788855
Repozytorium zmian
drukuj