od: 2006-10-10
suma odsłon: 1972660
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52

Zamówienia publiczne: archiwalne

przedmiot: Filtry samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P- 64/2016
przedmiot: Przglady, konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UD/P -63/2016
przedmiot: Gazy techniczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P -59/2016
przedmiot: Szczotki do zamiaterek ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SzZ/P 58/2016
przedmiot: Żarówki samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/P -57/2016
przedmiot: Świadczenie usług portierskich i dozoru mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP_23/2016
przedmiot: Naprawa kontenerów metalowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NP/P -55/2016
przedmiot: Dostawa z wymianą taśm przy transporterach pracujących w sortowni odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DT/P-54/2016
przedmiot: Bateria trakcyjna do wózka widłowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: BT/P -51/2016
przedmiot: Materiały do podnoszenia studni gazowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SG/P- 50/2016
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2016
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SF/P- 01/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem i załadunkiem
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-22/2016

W dniu 31.10.2016 r. zostało ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne. Ogłoszenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku  Urzędowym Unii Europejskiej. Planowany termin publikacji 5 dni od daty przekazania ogłoszenia do publikacji. Po opublikowaniu ogłoszenia na stronie zostanie zamieszczona siwz.

W dniu 03/11/2016 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U.U.E.  SIWZ została zamieszczona na stronie.

W dniu 12/12/2016 r zamieszczona informaje z sesji otwarcia ofert

przedmiot: Dostawa mobilnego podnośnika sześciokolumnowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MP/ZP-21/2016
przedmiot: Dostawa przyczepy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/P-48/2016
przedmiot: Dostawa chlorku wapnia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ChS/ZP-17/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem i załadunkiem
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP- 19/2016
przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-20/2016
przedmiot: Dostawa kamienia frakcja 16-32 mm
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DK/P-45/2016
przedmiot: Usługi zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Toruń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-13/2016
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-43/2016
przedmiot: Dostawa nowej prasy do zakuwania przewodów hydraulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PH/P-42/2016
przedmiot: Dostawa soli drogowej i chlorku wapnia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-16/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem i załadunkiem
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP- 19/2016

Uwaga: W dniu 9.09. 2016 r. ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało przekazane do publikacji Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej. Po odpublikawniu ogłośzenia ( w terminie nie dłuższym niż 5 dni) Zamawiajacy zamieści na stronie siwz. 

Uwaga: W dniu 13.09.2016 r. zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu. Dokumentacja przetargowa została zamieszczona na stronie

Uwaga: 22.09.2016 r. zamieszczono informację w sprawie wizji lokalnej w ZUOK 

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert w dniu 17.10.2016 r.

przedmiot: Ciągnik komunalny wraz z osprzętem do usuwania skutków zimy - pług odśnieżny i posypywarka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CR/ZP- 18/2016

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

przedmiot: Budowa 6 zestawów pojemników do zbierania odpadów komunalnych - powtórzenie zamówienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP- 15/2016

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwrcia ofert - 07.09.016 r.

Uwaga: W dniu 09.09.20126 r. postępowanie zostało unieważnione

Uwaga: Powtórzenie zamówienia  w dniu 09.09. zamieszczono dokumentacje przetargową

przedmiot: Usługi zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Toruń. Ręczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-14/2-16

Uwaga: W dniu 22.08.2016 r. Zamieszczono sprostowanie do treści ogłoszenia

Uwaga: W dniu 01.09.2016 r . zamieszczono informacje z otwarcia ofert

przedmiot: Usługi zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Toruń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-13/2016

W dniu 12.08.2016 r. ogłoszenie o niniejszym postępowaniu zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. SIWZ zostanie zamieszczona na stronie po opublikowaniz zamówienia w Dz.U.U.E ( publikacja w ciągu 5 dni)

W dniu 17.08.2016 r . zostało opublikowane w Dz.U /S  157-285612 ogłoszenie o zamówieniu.  Zamieszczono siwz.

Uwaga Zamieszczono informację z dnia otwarcia ofert - 19.09.2016, godz. 10:15

przedmiot: Wózek widłowy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WW/ZP-12/2016
przedmiot: Naprawa dachu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RD/P-39/2016

Zmiana terminu składania ofert

przedmiot: Nowy zestaw mobilny do rozruchu silników spalinowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZM/P- 37/2016
przedmiot: Zlewarko - wysysarka do olejów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZW/P-36/2016
przedmiot: Akumulatory samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P- 35/2016
przedmiot: Myjki wysokociśnieniowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MW/P-34/2016

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 26.08.2016 r. do godziny 10:00. Pozzostałe waarunki zamówienia pozostają bez zmian.

przedmiot: Dostawa wózka widłowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WW/ZP-12/2016
przedmiot: Dostawa pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SH/ZP-11/2016
przedmiot: Kontenery metalowe - nowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KM/P-33/2016
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 588143
Repozytorium zmian
drukuj