Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4391056
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienia publiczne:

przedmiot: zapytanie ofertowe na wykonanie usługi czyszczenia zbiorników bezodpływowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CZB/P-93/2019
przedmiot: Zapytanie ofertowe na wykonanie szkoleń bhp i ppoż
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:
przedmiot: Sprzedaż samochodu RENAUL MASTER 2.5D
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SS/P-83/2019
przedmiot: Przetarg nieograniczony na usługi portierskie i dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-26/2019
przedmiot: Przetarg nieograniczony na dostawę nowych pojemników na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:
przedmiot: Przetarg nieograniczony na dostawę worków na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DW/ZP-24/2019
przedmiot: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy, taśm OKI)
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZIDME/P-77/2019
przedmiot: Odbiór i zagospodaorwanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-79/2019
przedmiot: Zakup kompleksowego systemu lokalizacji i monitorowania pojazdów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SMLIP/P-75/2019
przedmiot: Montaż i demontaż Szopki Bożonarodzeniowej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SB/P-74/2019
przedmiot: Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SE/P-73/2019
przedmiot: Obsługa instalacji elektrycznej - Szopka Bożonarodzeniowa
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: IE/P-71/2019
przedmiot: Dostawa używanych pojemników na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/ZP-23/2019
przedmiot: Dostawa nowych pojemników na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP-22/2019
przedmiot: Dostawa piasku na potrzeby Akcji Zimowej 2019/2020
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/P-70/2019
przedmiot: Dostawa 50 szt. kompletnych koszy ulicznych typu DIN
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DK/P-67/2019
przedmiot: Serwis techniczny 2 gazowych agregatów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SA/P-66/2019
przedmiot: Sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SE/P-65/2019
przedmiot: Naprawa oświetlenia w budynku warsztatu głównego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NO/P-64/2019
przedmiot: Dostawa środków czystości
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SC/P-62/2019
przedmiot: Usuwanie wraków porzuconych pojazdów w granicach administracyjnych miasta Torunia.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UW/P-60/2019
przedmiot: Naprawa 3 szt. kontenerów na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NK/P-59/2019
przedmiot: Naprawa placu manewrowego przy stacji balastu w ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PM/P-58/2019
przedmiot: Dostawa wyrobów betonowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WB/P-48/2/2019
przedmiot: Świadczenie usług mechanicznego odśnieżania ulic i dróg na terenie miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZU/ZP-15/2/2019
przedmiot: Dostawa i montaż taśm na transporterach na linii sortowniczej w ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MT/P-57/2019
przedmiot: Usługa naprawy kół zagęszczających do kompaktora Hanomag CD 66
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NK/P-54/2019
przedmiot: Dostawa 500 Mg piasku do budowy drogi technologicznej na składowisku
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/P-53/2019
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach 20 01 28 , 20 01 32
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-50/2/2019
przedmiot: Dostawa oprogramowania wraz ze sprzetem komputerowym
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OZ/ZP-17/2019
przedmiot: Dostawa chlorku wapnia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ChW/ZP-16/2019
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 804454
Repozytorium zmian
drukuj