Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2037433
ostatnia edycja treści:
2020-09-24 13:09:49

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Czyszczenie seperatorów substancji ropopochodnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzS/P- 19/2016
przedmiot: Świadczenie usług podwykonawstwa w zakresie obsługi imprez sportowo- plenerowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/P- 16/2016
przedmiot: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP-08/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP -09/2016

W dniu 19.04 2016 r. ogłoszenie w sprawie niniejszego ogłoszenia zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. SIWZ zostanie zamieszczona na stronie www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia w DZ.U U.E .

Uwaga! W dniu 22.04.2016 r. zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w zwiazku z powyższym została zamieszczona siwz

Uwaga: Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2016 r.

przedmiot: Remont dwóch domków letniskowych w Kamionkach
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RK/P-15/2016
przedmiot: Rozdrabnianie odpadów wielkobabarytowych i gałęzi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UR/P-14/2016
przedmiot: Naprawa podajnika łańcuchowego TR 1 na linii sortowniczej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UN/P- 13/2016
przedmiot: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP-08/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP- 07/2016

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 23.03.2016 r. skierowane do publikacji w Dzienniku Europejskim. Ogłoszenie zostanie opublikowane w witrynie TED w ciągu 5 dni. Po publikacji ogłoszenia  na stronie Zamawiającego zostanie zamieszczona siwz.

W dniu 24.03.2016 r.  zamieszczono siwz

przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych - używane
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/P -10/2016
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych - nowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/P-10/a/2016

Uwaga: 07.03.2106 r - Odpowiedzi do zadanych pytań

przedmiot: Transport odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP-05/2016
przedmiot: Części zamienne do pojazdów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP -04/2016
przedmiot: Transport odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP-05/2016
przedmiot: Odbiór odpadów w systemie workowym z gminy Obrowo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/P-06/2016
przedmiot: Transport odpadów o kodzie 19 12 12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP-03/2016
przedmiot: Części zamienne do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP -04/2016

05.02.2016 r. zamieszczono wyjaśnienia do treści siwz

przedmiot: Usługi portierskie i dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OM/ZP-01/2016
przedmiot: Dostawa tuszy i tonerów do urządzeń drukujących
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ME/P-03/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OP/ZP- 39/2015
przedmiot: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i rękawic roboczych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-02/2016
przedmiot: Usługi portierskie i dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OM/ZP-01/2016
przedmiot: Tabliczki pamiatkowe - na cmenarz dla zwierząt
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TP/P-01/2016
przedmiot: Części zamienne do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP- 36/2015
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OP/ZP- 39/2015
przedmiot: Wywóz i odbiór nieczystości płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UA/ZP- 37/2015
przedmiot: Dostawa licencji
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZL/P-76/2015
przedmiot: Wkłady do szczotek i regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SzZ/P-75/2015
przedmiot: Dostawa artykułów biurowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/P-73/2015
przedmiot: Worki do odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP -28/2015

Informacja dotyczy Zadania 1

18.12.2015 r - Załączono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej dla Zadania 2

przedmiot: Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SK/ZP-38/2015
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP -31/2015
przedmiot: Pojemniki i kontenery do odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP - 33/2015

Zadanie 1 -zamieszczono informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Odbiór szkła i odpadów suchych z posesji zamieszkałych na terenie gminy Łubianka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-34/2015
przedmiot: Dostawa licencji
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LO/P-70/2015
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 617728
Repozytorium zmian
drukuj