Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2085026
ostatnia edycja treści:
2020-12-03 09:34:22

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Wózek widłowy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WW/ZP-12/2016
przedmiot: Naprawa dachu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RD/P-39/2016

Zmiana terminu składania ofert

przedmiot: Nowy zestaw mobilny do rozruchu silników spalinowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZM/P- 37/2016
przedmiot: Zlewarko - wysysarka do olejów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZW/P-36/2016
przedmiot: Akumulatory samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P- 35/2016
przedmiot: Myjki wysokociśnieniowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MW/P-34/2016

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 26.08.2016 r. do godziny 10:00. Pozzostałe waarunki zamówienia pozostają bez zmian.

przedmiot: Dostawa wózka widłowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WW/ZP-12/2016
przedmiot: Dostawa pojazdu ciężarowego z urządzeniem hakowym
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SH/ZP-11/2016
przedmiot: Kontenery metalowe - nowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KM/P-33/2016
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych - używane
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/P-32/2016
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych - nowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/P-31/2016
przedmiot: Płyny i preparaty do mycia i dezynfekcji oraz środki do zwalczania chwastów i nawozy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PD/P- 30/2016

Dnia 05.07.2016 r. zamieszczono pytania i odpowiedzi

przedmiot: Przegląd komory chłodniczej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KCh/P-29/2016
przedmiot: Usuwanie wraków i porzuconych pojazdów w granicach administracyjnych m. Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WS/P- 28/2016
przedmiot: Kwas siarkowy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KS/P- 27/2016
przedmiot: Dostawa lemieszy do łyżek ładowarek Volvo oraz noży ścinających do rozrywarki BRT
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LV/P-23/a/2016
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-26/2016
przedmiot: Wymiana taśm przy transporterach pracujących w sortowni odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WT/P-24/2016
przedmiot: Drut do belownicy automatycznej Anis Trend
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DW/P -25/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP -09/2016
przedmiot: Lemiesze do łyżek Volvo oraz noże ścinające do rozrywarki BRT
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LV/P-23/2016
przedmiot: Dostawa dwóch pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SS/ZP-10/2016
przedmiot: Naprawa ładowarki Volvo L90F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RP/P-20/2016
przedmiot: Czyszczenie seperatorów substancji ropopochodnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzS/P- 19/2016
przedmiot: Świadczenie usług podwykonawstwa w zakresie obsługi imprez sportowo- plenerowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/P- 16/2016
przedmiot: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP-08/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP -09/2016

W dniu 19.04 2016 r. ogłoszenie w sprawie niniejszego ogłoszenia zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. SIWZ zostanie zamieszczona na stronie www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia w DZ.U U.E .

Uwaga! W dniu 22.04.2016 r. zostało opublikowane ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w zwiazku z powyższym została zamieszczona siwz

Uwaga: Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2016 r.

przedmiot: Remont dwóch domków letniskowych w Kamionkach
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RK/P-15/2016
przedmiot: Rozdrabnianie odpadów wielkobabarytowych i gałęzi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UR/P-14/2016
przedmiot: Naprawa podajnika łańcuchowego TR 1 na linii sortowniczej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UN/P- 13/2016
przedmiot: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP-08/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem odpadów do instalacji przetwarzania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP- 07/2016

Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 23.03.2016 r. skierowane do publikacji w Dzienniku Europejskim. Ogłoszenie zostanie opublikowane w witrynie TED w ciągu 5 dni. Po publikacji ogłoszenia  na stronie Zamawiającego zostanie zamieszczona siwz.

W dniu 24.03.2016 r.  zamieszczono siwz

przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych - używane
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/P -10/2016
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych - nowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/P-10/a/2016

Uwaga: 07.03.2106 r - Odpowiedzi do zadanych pytań

przedmiot: Transport odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP-05/2016
przedmiot: Części zamienne do pojazdów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP -04/2016
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 636482
Repozytorium zmian
drukuj