od: 2006-10-10
suma odsłon: 1816170
ostatnia edycja treści:
2019-11-21 14:33:23

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Części zamienne do pojazdów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP- 10/2015
przedmiot: Regeneracja szczotek do zamiatarek
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RSz/P-24/2015

Wyjaśninia do treści ogłoszenia - 08.05.2015 r.

przedmiot: Akumulatory samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P- 23/2015
przedmiot: Dostawa materiałów poligraficznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MR/ZP-12/2015
przedmiot: Sprzedaż przenośnego zbiornika do dystrybucji oleju napędowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/S-01/2015
przedmiot: Przywracanie pojazdów do stanu użytkowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/ZP- 06/2015
przedmiot: Części zamienne do pojazdów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP- 10/2015
przedmiot: Transport odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP-08/2015
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MPO Toruń sp.z o o
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-07/2015
przedmiot: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztowej wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/P- 17/2015
przedmiot: Przywracanie pojazdów do stanu użytkowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/ZP- 06/2015

Pytania i odpowiedzi

przedmiot: Transport odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP-08/2015
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZN/P- 13/2015

Uwaga : Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami - Kierownik ZUOK Aleksandra Organiak, tel. kom. 697 997 081

przedmiot: Pojemniki do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-05/2015
przedmiot: Dostawa dwóch pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SC/ZP-04/2015
przedmiot: Pojemniki do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-05/2015
przedmiot: Zagospoadrowanie odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-02/2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Transport ziemi i odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UL/P -09/2015

 

 

przedmiot: Rozdrabnianie odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/P - 08/2015
przedmiot: Usługi portierskie i dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OM/ZP -01/2015
przedmiot: Usługi pocztowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P -05/2015

29.01.2015 r. - Zamieszczono pytania i odpowiedzi

02.02.2015 r. - Zamieszczono pytania i odpowiedzi

przedmiot: Odbiór szkła z posesji zamieszkąłych na terenie Gminy Lubicz
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UL/ZP-03/1/2015
przedmiot: Odbiór szkła i odpadów suchych z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Łubianka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UL/ZP-03/2015
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP - 02/2015
przedmiot: Usługi portierskie i dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OM/ZP -01/2015

15.01.2015 r - Zamieszczono pytania i odpowiedzi

przedmiot: Zagospodarowanie odpadów po mechaniczno - biologicznym przetwarzaniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/P -79/2014

31.12 2014 - Wprowadzono wyjaśnienie do tersęci ogłoszenia i parafrafu 4 pkt. 2 umowy

przedmiot: Dzierżawa używanych pojemników plastikowych do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/ZP-33/2014
przedmiot: Usługi dozoru urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DE/P - 76/2014
przedmiot: Dostawa worków z tworzyw sztucznych na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-32/2014
przedmiot: Dostawa licencji Oracle
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LK/P-70/2014
przedmiot: Dostawa transporterów wraz z montażem
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P-69/2014
przedmiot: Dostawa nowych kontenerów KP-7 6,5 m3
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NK/P-67/2014
przedmiot: Dostawa olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-29/2014
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-12 13:19
Ilość odsłon: 534258
Repozytorium zmian
drukuj