od: 2006-10-10
suma odsłon: 1976466
ostatnia edycja treści:
2020-06-01 14:49:27

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Pojemniki do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-05/2015
przedmiot: Zagospoadrowanie odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-02/2015

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Transport ziemi i odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UL/P -09/2015

 

 

przedmiot: Rozdrabnianie odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/P - 08/2015
przedmiot: Usługi portierskie i dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OM/ZP -01/2015
przedmiot: Usługi pocztowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P -05/2015

29.01.2015 r. - Zamieszczono pytania i odpowiedzi

02.02.2015 r. - Zamieszczono pytania i odpowiedzi

przedmiot: Odbiór szkła z posesji zamieszkąłych na terenie Gminy Lubicz
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UL/ZP-03/1/2015
przedmiot: Odbiór szkła i odpadów suchych z posesji zamieszkałych na terenie Gminy Łubianka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UL/ZP-03/2015
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów przemysłowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP - 02/2015
przedmiot: Usługi portierskie i dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OM/ZP -01/2015

15.01.2015 r - Zamieszczono pytania i odpowiedzi

przedmiot: Zagospodarowanie odpadów po mechaniczno - biologicznym przetwarzaniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/P -79/2014

31.12 2014 - Wprowadzono wyjaśnienie do tersęci ogłoszenia i parafrafu 4 pkt. 2 umowy

przedmiot: Dzierżawa używanych pojemników plastikowych do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/ZP-33/2014
przedmiot: Usługi dozoru urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DE/P - 76/2014
przedmiot: Dostawa worków z tworzyw sztucznych na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-32/2014
przedmiot: Dostawa licencji Oracle
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LK/P-70/2014
przedmiot: Dostawa transporterów wraz z montażem
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P-69/2014
przedmiot: Dostawa nowych kontenerów KP-7 6,5 m3
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NK/P-67/2014
przedmiot: Dostawa olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-29/2014
przedmiot: Usługi portierskie i dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OM/ZP - 31/2014

Zamieszczono załączniki do siwz 5 i 5a - do pobrania plik Formularze z dnia 11.12.2014

Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 9.12.2014 r.

Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia  15.12.2014 r .

Zamieszczono wynik postępowania  24.12.2014 r.

przedmiot: Kontener do opróżniania pojemników podziemnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DK/P - 66/2014
przedmiot: Wywóz i odbiór ścieków
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UA/ZP-30/2014

Zamieszczono informację o wyborze oferty

przedmiot: Lemiesze do ładowarki i kompaktora
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P- 63/2014
przedmiot: Dostawa profesjonalnych narzedzi do warsztatu naprawy samochodów ciężarowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NW/P-62/2014
przedmiot: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i rękawic roboczych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-28/2014
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PO/P- 57/2014

Wyjaśnienie z dnia 21.11.2014 r.  Wymagana gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące.

przedmiot: Dokonywanie przeglądów i konserwacji oraz drobnych napraw urządzeń dźwigowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DT/P-55/2014
przedmiot: Dostawa gazów technicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P-53/2014
przedmiot: Dostawa filtrów do pojazdów samochodowych i maszyn samobieżnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-52/2014
przedmiot: Dostawa gablot ogłoszeniowych wewnętrznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-51/2014
przedmiot: Dostawa ogumienia samochodowego, przemysłowego i rolniczego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-27/2014
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SF/P -48/2014
przedmiot: Worki do odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-26/2014

Informacja o wyborze oferty najkorzestniejszej

przedmiot: Kolportaż broszury i ulotki edukacyjnej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P-46/2014
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-45/2014
przedmiot: Worki do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/Zp-26/2014
przedmiot: Dostawa pojazdu przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych z koszy ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SK/ZP-25/2014

W dniu 8.09.2014 r. Zamawiający dokonał modyfikacji siwz.
W wyniku modyfikacji zamianie ulega termin składania ofert na dzień 19.09.2014 r, godz.10:00.

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.09.2014

przedmiot: Ręczne odśnieżanie i wywóz śniegu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP- 20/2/2014

W dniu 4.08.2014 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowwym Unii Europejskiej. SZIWZ będzie dostępna na stronie po opubikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.

W dniu 6.08.2014 r. Opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu = Dz. U. U.E  - 2014/S 149- 268314 i  zamieszczono
do pobrania dokumentację przetargową.

8.09.2014 r. - Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 589401
Repozytorium zmian
drukuj