Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2059418
ostatnia edycja treści:
2020-10-30 12:37:31

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Usługi dozoru urządzeń elektrycznych i instalacji elektroenergetycznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DE/P - 76/2014
przedmiot: Dostawa worków z tworzyw sztucznych na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-32/2014
przedmiot: Dostawa licencji Oracle
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LK/P-70/2014
przedmiot: Dostawa transporterów wraz z montażem
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P-69/2014
przedmiot: Dostawa nowych kontenerów KP-7 6,5 m3
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NK/P-67/2014
przedmiot: Dostawa olejów silnikowych i płynów eksploatacyjnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-29/2014
przedmiot: Usługi portierskie i dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OM/ZP - 31/2014

Zamieszczono załączniki do siwz 5 i 5a - do pobrania plik Formularze z dnia 11.12.2014

Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 9.12.2014 r.

Zamieszczono pytania i odpowiedzi z dnia  15.12.2014 r .

Zamieszczono wynik postępowania  24.12.2014 r.

przedmiot: Kontener do opróżniania pojemników podziemnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DK/P - 66/2014
przedmiot: Wywóz i odbiór ścieków
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UA/ZP-30/2014

Zamieszczono informację o wyborze oferty

przedmiot: Lemiesze do ładowarki i kompaktora
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P- 63/2014
przedmiot: Dostawa profesjonalnych narzedzi do warsztatu naprawy samochodów ciężarowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NW/P-62/2014
przedmiot: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i rękawic roboczych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-28/2014
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PO/P- 57/2014

Wyjaśnienie z dnia 21.11.2014 r.  Wymagana gwarancja - nie krótsza niż 24 miesiące.

przedmiot: Dokonywanie przeglądów i konserwacji oraz drobnych napraw urządzeń dźwigowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DT/P-55/2014
przedmiot: Dostawa gazów technicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P-53/2014
przedmiot: Dostawa filtrów do pojazdów samochodowych i maszyn samobieżnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-52/2014
przedmiot: Dostawa gablot ogłoszeniowych wewnętrznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GO/ZP-51/2014
przedmiot: Dostawa ogumienia samochodowego, przemysłowego i rolniczego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-27/2014
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SF/P -48/2014
przedmiot: Worki do odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-26/2014

Informacja o wyborze oferty najkorzestniejszej

przedmiot: Kolportaż broszury i ulotki edukacyjnej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P-46/2014
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-45/2014
przedmiot: Worki do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/Zp-26/2014
przedmiot: Dostawa pojazdu przeznaczonego do wywozu odpadów komunalnych z koszy ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SK/ZP-25/2014

W dniu 8.09.2014 r. Zamawiający dokonał modyfikacji siwz.
W wyniku modyfikacji zamianie ulega termin składania ofert na dzień 19.09.2014 r, godz.10:00.

Pytania i odpowiedzi z dnia 10.09.2014

przedmiot: Ręczne odśnieżanie i wywóz śniegu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP- 20/2/2014

W dniu 4.08.2014 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowwym Unii Europejskiej. SZIWZ będzie dostępna na stronie po opubikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.

W dniu 6.08.2014 r. Opublikowano ogłoszenie o niniejszym zamówieniu = Dz. U. U.E  - 2014/S 149- 268314 i  zamieszczono
do pobrania dokumentację przetargową.

8.09.2014 r. - Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP- 20/2014

Ogłosznie o niniejszym zamówieniu zostało w dniu 28.07.2014 r. skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot  Europejskich - (DZ.Urz.WE) . Zamawiający zamieści na stronie dokumentację przetargową po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich .  

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP- 20/2014

Ogłosznie o niniejszym zamówieniu zostało w dniu 28.07.2014 r. skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot  Europejskich - (DZ.Urz.WE) . Zamawiający zamieści na stronie dokumentację przetargową po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich .  

Uwaga: W dniu 15.09.2014 r. zamieszczono na stronie poprawiony formularz ofertowy.
Prosimy o pobranie poprawionego formularza

Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Usługi transportowe- obsługa imprez plenerowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/P- 42/2014
przedmiot: Sprężarka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/P- 41/2014

Uwaga

28.07.2014 r. - wniesiono poprawki do treści ogłoszenia

 

przedmiot: Pojemniki i kosze do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PT/ZP-23/2014
przedmiot: Sprzęt do zimowego utrzymania dróg
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/ZP- 21/2014

24.07.2014 - zamieszczono F -01 za II kwartały 2014 r.

Uwaga : Zmiana terminu składania ofert

W dniu 29.07.2014 r. z amieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 21 - 25.07 2014 r.

przedmiot: Dostawa używanego pojazdu dostawczego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SU/P-40/2014
przedmiot: Narzędzia do oczyszczania ręcznego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NR/P- 39/2014
przedmiot: Sól drogowa na potrzeby zimowego utrzymania dróg
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-19/2014

W dniu 17.07.2014 r . zamawiający przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ogłoszenie na dostawy soli drogowej i technicznego chlorku wapnia. Ogólśzenie zaostanie opublikowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania ogolśzenia do publikacji. SIWZ będzie odstępna na stroniod dnia opublikowania ogoszenia.  

Uwaga: W dniu 22.07.2014 r. zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu.
Proszę o pobranie dokumentacji przetargowej.

Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Usługa remontu samochodów ciężarowych i sprzętu do zimowego utrzymania dróg
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/ZP-22/2014
przedmiot: Letnie oczyszczanie -ręczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/P- 38/2014
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 626927
Repozytorium zmian
drukuj