od: 2006-10-10
suma odsłon: 1976493
ostatnia edycja treści:
2020-06-01 14:49:27

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP- 20/2014

Ogłosznie o niniejszym zamówieniu zostało w dniu 28.07.2014 r. skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot  Europejskich - (DZ.Urz.WE) . Zamawiający zamieści na stronie dokumentację przetargową po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich .  

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP- 20/2014

Ogłosznie o niniejszym zamówieniu zostało w dniu 28.07.2014 r. skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Wspólnot  Europejskich - (DZ.Urz.WE) . Zamawiający zamieści na stronie dokumentację przetargową po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich .  

Uwaga: W dniu 15.09.2014 r. zamieszczono na stronie poprawiony formularz ofertowy.
Prosimy o pobranie poprawionego formularza

Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Usługi transportowe- obsługa imprez plenerowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/P- 42/2014
przedmiot: Sprężarka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/P- 41/2014

Uwaga

28.07.2014 r. - wniesiono poprawki do treści ogłoszenia

 

przedmiot: Pojemniki i kosze do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PT/ZP-23/2014
przedmiot: Sprzęt do zimowego utrzymania dróg
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/ZP- 21/2014

24.07.2014 - zamieszczono F -01 za II kwartały 2014 r.

Uwaga : Zmiana terminu składania ofert

W dniu 29.07.2014 r. z amieszczono pytania i odpowiedzi z dnia 21 - 25.07 2014 r.

przedmiot: Dostawa używanego pojazdu dostawczego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SU/P-40/2014
przedmiot: Narzędzia do oczyszczania ręcznego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NR/P- 39/2014
przedmiot: Sól drogowa na potrzeby zimowego utrzymania dróg
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-19/2014

W dniu 17.07.2014 r . zamawiający przesłał do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ogłoszenie na dostawy soli drogowej i technicznego chlorku wapnia. Ogólśzenie zaostanie opublikowane w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty przekazania ogolśzenia do publikacji. SIWZ będzie odstępna na stroniod dnia opublikowania ogoszenia.  

Uwaga: W dniu 22.07.2014 r. zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu.
Proszę o pobranie dokumentacji przetargowej.

Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Usługa remontu samochodów ciężarowych i sprzętu do zimowego utrzymania dróg
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/ZP-22/2014
przedmiot: Letnie oczyszczanie -ręczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/P- 38/2014
przedmiot: Drabina podestowa
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/P-36/2014
przedmiot: Naprawa pojemników i kontenerów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NP/ZP-17/2014
przedmiot: Dostawa używanego pojazdu dostawczego w formie leasingu operacyjnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PD/P-37/2014
przedmiot: Naprawa bieżąca automatycznej skrzyni biegów Powertronic
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/P-34/2014
przedmiot: Naprawa pojemników i kontenerów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NP/ZP-17/2014
przedmiot: Pojemniki do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PT/ZP-15/2014

Sprostowanie z dnia 16.06.2014

przedmiot: Wykonanie studium wykonalności oraz formularza wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z rozbudową systemu gospodarki odpadami w Toruniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SW/P-30/2014

Uwaga

Zamieszczono zmodyfikowany Formularz ofertowy - 11.06.2014 r.

Zamieszczono pytania i odpowiedzi - 12.06.2014 r.

Zamieszczono  wyjaśnienia w sprawie formy oferty - 12.06.2014 r

przedmiot: Kamień płukany frakcja 16- 32 mm
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KP/P-29/2014
przedmiot: Filtry gazowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FG/P-28/2014
przedmiot: Dostawa dwóch pojazdów ciężarowych z zabudową śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SS/ZP-16/2014
przedmiot: Usługa remontu samochodów bezpylnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/ZP-13/2/2014
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PT/ZP-15/2014

Zamieszczono  odpowiedzi na pytania z  02.06.2014 r.

Zamieszczono odpowiedzi na pytania z 04.06.2014 r.

Zamieszczono odpowiedzi z dnia 05.06.2014 r.

przedmiot: Czyszczenie separatora lamelowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzS/ P- 25/2014

Zmiana projektu umowy - 16.05.2014.
 

 

przedmiot: Dostawa wraz z montażem taśm transorterów sortowni odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P-22/2014
przedmiot: Usługa remontu samochodów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/ZP-13/2014
przedmiot: Dostawa samochodowych akumulatorów rozruchowych ołowiano-kwasowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P-19/2014
przedmiot: Dostawa bram segmentowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: BS/P-16/2014
przedmiot: Naprawa bieżąca automatycznej skrzyni biegów Powertronic
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SB/P-15/2014
przedmiot: Dostawy części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-11/2014
przedmiot: Usługi pocztowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-12/2014

Wyjaśnienia terści siwz 18.04.2014

Ogłoszenie o wyniku postępowania

przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-10/2014
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 589401
Repozytorium zmian
drukuj