od: 2006-10-10
suma odsłon: 1827355
ostatnia edycja treści:
2019-12-05 10:05:36

Zamówienia publiczne:

Przetarg nieograniczony na dostawę nowych pojemników na odpady

przedmiot: Piasek o granulacji do 4 mm
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/ZP-12/2012
przedmiot: Remont kapitalny zabudowy komunalnej śmieciarek
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/ZP-11/2012

Zmiana do siwz 5.09.2012

Uwaga : Zmiana terminu wykonani zamówienia

przedmiot: Przegląd i czyszczenie separatora lamelowego - bez zastosowania ustawy P.z.p
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/P-40/2012
przedmiot: Remont podzespołów samochodowych - bez zstosowania przepisów ustawy P.z.p
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RK/P-38/2012
przedmiot: Worki do gromadzenia odpadów - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-10/2012
przedmiot: Remont silnika kompaktora Hanomag CD-66
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RŚ/P-36/2012
przedmiot: Remont kabiny samochodu m. Lublin Koszowy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/P-37/2012
przedmiot: Worki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-10/2012
Wyjaśnienia z dnia 23.07.2012 r
przedmiot: Pojemniki metalowe do gromadzenia odpadów - wybór oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PM/ZP-09/2012
przedmiot: Piaskowanie urządzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P-31/2012
przedmiot: Żarówek samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZS/P-30/2012
przedmiot: Pojemniki metalowe do gromadzenia odpadów wraz z usługą naprawy kontenerów będących w eksploatacji
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PM/ZP-09/2012

4.07.2012 r. Poprawka  do projektu umowy.

4.07.2012 r. Pytania i odpowiedzi

przedmiot: Sól drogowa wraz z transportem - informacja o wyniku postępowania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-08/2012
przedmiot: Remont kapitalny silnika CUMMINS LTA 10-C
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RŚ/P-23/2012
przedmiot: Zadarnienie składowiska - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZS/ZP-07/2012
przedmiot: Sól drogowa
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-08/2012
przedmiot: Regeneracja szczotek do mechanicznych zamiatarek ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RSz/P-13/2012
przedmiot: Szafy i regały ekologiczne do składowania substancji niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RE/P-15/2012
przedmiot: Akumulatory samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P-14/2012
przedmiot: Rekultywacja biologiczna
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZS/ZP-07/2012

Pytania z dnia 24.04.2012 r.

Pytania z dnia 26.04.2012 r.

przedmiot: Remont pomieszczeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/P-09/12
przedmiot: Remont scian oporowych - Grudziądzka 159
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/P-10/12
przedmiot: Ogumienie pojazdów -informacja o wyniku postępowania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-06/2012
przedmiot: Instalacja do odgazowania składowiska odpadów - informacja o wyniku postępowania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-04/2012
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów - wynik postępowania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-03/2012
przedmiot: Ubezpieczenie mienia i OC wynik postępowania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-05/2012
przedmiot: Ogumienie samochodów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OP/ZP-06/2012
Sprostowanie z dnia 20.03.2012 r - opis przedmiotu zamówienia
przedmiot: Instalacja do odgazowania składowiska
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-04/2012

 Uwaga

Wizja na terenie budowy 9.03.2012 r.

Pytania z dnia 9.03.2012 r.

Pytania z dnia 13.03.2012 r.

Pytania III -15.03.2012 r.

przedmiot: Kmopleksowe ubezpieczenie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-05/2012

Wyjasnienia do siwzz dnia 07.03.2012 r.

 

przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-03/2012

Pytania z dnia 9.03.2012

Pytanie z dnia 9.03.2012 r.

przedmiot: Dostawa tuszy i tonerów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/ZP-02/2012
przedmiot: Konserwacja i naprawa urządzeń komunikacyjnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UK/P-05/2012
przedmiot: Transport odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/ZP-01/2012
przedmiot: Minitoring środowiska
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WŚ/P-02/12
przedmiot: Windykacja wierzytelności
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UW/P-62/11
przedmiot: Wywóz nieczystości płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WN/ZP-23/2011

Zmiana w umowie z 03.01.2012

przedmiot: Windykacja wierzytelności
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UW/P-62/2011
Zmiana projektu umowy 27.12.2011 r.
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC - Zadanie 2- wybór oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-17/1/2011
przedmiot: Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie lub odzysk
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/ZP-22/2011

Pytania i odpowiadzi z dnia 14.12.2011 r.

Wyjaśnienie do siwz  z dnia 20.12.2011 r.

Zmiana terminu składania ofert

przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-17/2
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-05 10:02
Ilość odsłon: 538056
Repozytorium zmian
drukuj