od: 2006-10-10
suma odsłon: 1837766
ostatnia edycja treści:
2019-12-13 13:55:18

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Zagospodarowanie odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/ZP-12/2011
przedmiot: Części zamienne do samochodów marki Star, Jelcz, Volvo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-11/2011
przedmiot: Myjka - urządzenie wysokociśnieniowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MS/P-43/2011
przedmiot: Remont suwnic pomostowych podwieszanych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/P-42/2011
unieważniony
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa piasku
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/ZP-10/2011
przedmiot: Prowadzenie usług w zakresie p.poż.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PPoż/P-40/2011
przedmiot: Piasek o granulacji do 4 mm
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/ZP-10/2011
przedmiot: Dostawa bram segmentowych /2 sztuki/ wraz z montażem
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: BS/P-38/2011
przedmiot: Worki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/P-06/2011
wynik postępowania
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-04/2/2011
wynik postępowania
przedmiot: Materiały eksploatacyjne do instalacji odwróconej osmozy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ME/P-35/2011
postępowanie bez zastosowania przepisów ustawy Pzp.
przedmiot: Budowa wiaty nad magazynem soli na terenie MPO sp. z o .o. w Toruniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MS/ZP-07/2011

wynik postępowania

zmiana z dnia 15.06.2011 r

przedmiot: Instalacja do podnoszenia ciśnienia wody
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ST/P-34/2011
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - waga samochodowa
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WN/ZP-08/2011
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-04/2/2011
Wyjaśnienie
przedmiot: Worki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-06/2011
przedmiot: Waga osiowa dynamiczna do ważenia pojazdów o masie całkowitej do 60 Mg
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WN/ZP-08/2011
przedmiot: Robota budowlana w zakresie budowy magazynów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MS/ZP-07/2011

sprostowanie

pytanie z dnia 25.05.2011 r.

przedmiot: Sprzątanie i zamiatanie - wynik postepowania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP-05/2011
przedmiot: Wkłady do szczotek i regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RSz/P-28/2011
przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-04/2011
przedmiot: Sprzątanie i zamiatanie ulic
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP-05/2011
przedmiot: Akumulatory samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P-25/11
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-04/2011

Pytanie 18.04.2011

Pytania 20.04.2011

przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ogumienie samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-03/2011
przedmiot: Ogumienie samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-03/2011
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa piasku
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/ZP-02/2011
przedmiot: Automatyczna prasa belująca - sprzedaż
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZUOK/01/2011
przedmiot: Piasek o granulacji do 4 mm
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/ZP-02/2011
przedmiot: Remont kapitalny silnika turbodoładowanego - samochód m. LIAZ
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NT/01/11
przedmiot: Części zamienne do silnika zamiatarki m. Johnston
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NT/01/11
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa tuszy i tonerów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/ZP-01/2011
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - transport odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/ZP-24/2010
przedmiot: Monitoring środowiska
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MS/P-03/2011
pytania 20.01.2011
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na usługę - unieszkodliwianie odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/ZP-23/2011
przedmiot: Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie lub odzysk
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/ZP-23/2010

Pytanie z dnia 05.01.2011

zmiana siwz i projektu umowy - 05.01.2011

przedmiot: Transport odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/ZP-24/2010
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 540634
Repozytorium zmian
drukuj