od: 2006-10-10
suma odsłon: 1827391
ostatnia edycja treści:
2019-12-05 10:05:36

Zamówienia publiczne:

Przetarg nieograniczony na dostawę nowych pojemników na odpady

przedmiot: Płoszenie dzikiego ptactwa metodami sokolniczymi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: US/P-05/2010
Postępowanie unieważniono
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - tusze i tonery
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/ZP-01-1/2010
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poligrafia - druk formularzy.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-03/2010
przedmiot: Informacja o unieażnieniu postępowania - tusze i tonery
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/ZP-01/2010
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zgniatarka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/ZP-21/09
przedmiot: Monitoring środowiska
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MŚ/P-02/2010
przedmiot: Usługi sanitarne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: US/P-25/a/09

zmiana z dnia 07.01.2010 Rozdział II

przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - środki ochrony indywidualnej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ŚO/ZP-29/09
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - paliwa płynne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-24/09
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - oleje smarne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-26/09
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-20/1/09
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KU/ZP-30/09
jest do pobrania siwz
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- obuwie robocze
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-22/09
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - rękawice robocze
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RR/ZP-23/09
przedmiot: Pojemniki metalowe do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PM/ZP-28/09
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-27/09
przedmiot: Dostawa olejów smarnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-26/09

Pytania z dnia 20.11.2009 r.

wyjaśnienie do siwz 24.11.2009.r

nowy Rozdział II

wyjaśnienie do siwz 25.11.2009 r.

przedmiot: Unieważnienie - odśnieżanie i usuwanie oblodzeń.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-20/09
przedmiot: Paliwa płynne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-24/09

przekazano ogłoszenie do bazy TED

zamieszczono siwz

przedmiot: Zgniatarka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/ZP-21/09

zamieszczono siwz

zamieszczono Załączniki

zamieszczono informację dodatkową

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi z dnia 19.11.2009.

SIWZ - 18.12.2009 r.

pytania i odpowiedzi z dnia 02.12.2009.

Uwaga: zmiana załączników 

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

przedmiot: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP_20/09
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: BB/P-01/09
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - kredyt inwestycyjny.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KI/ZP-18/09
przedmiot: Usługi energoelektryczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UE/P- 33/09
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa soli drogowej.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-17/09
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-19/09
Pytanie i odpowiedź
przedmiot: Kredyt inwestycyjny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KI/ZP-18/09

Pytania i odpowiedzi - zmiana terminu składania ofert

Modyfikacja SIWZ

Pytania i odpowiedzi 2

Modyfikacja 14/09/2009

przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont kompaktora.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RK/ZP-15/09
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-16/09
Sprostowanie
przedmiot: Dostawa samochodów ciężarowych śmieciarek w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LO/ZP-10-1/09
Pytania i odpowiedzi
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-05 10:02
Ilość odsłon: 538056
Repozytorium zmian
drukuj