od: 2006-10-10
suma odsłon: 1835489
ostatnia edycja treści:
2019-12-13 13:55:18

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-09/08
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pojemników używanych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/ZP-08/08
przedmiot: Samochody ciężarowe-śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SC/ZP-07/08
Pytania i odpowiedzi
przedmiot: wyroby biurowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WB/ZP-06/08
przedmiot: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów komunalnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-05/08
przedmiot: Deratyzacjia i tępienie szkodników
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZS/P-05/08
Pytania i odpowiedzi:
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę artykułów malarskich
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/ZP-03/08
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-05/08
przedmiot: Tusze, tonery i akcesoria komputerowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AK/ZP-02/08
przedmiot: Ogumienie pojazdów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OP/ZP-04/08
przedmiot: Doręczenie paczek - worki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/ZP-01/08
przedmiot: Dostawa odzieży roboczej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/ZP-33/07
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę ciągnika komunalnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CK/ZP-31/07
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawy płynów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-29/07
przedmiot: Ciągnik komunalny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CK/ZP-31/07
przedmiot: Ubezpieczenie majątkowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UK/ZP-30/07
przedmiot: Płyny samochodowe - olejej silnikowe, smary, płyny niezamarzające, odmrażacze i środki czyszczące
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-29/07

Pytania

Informacja

przedmiot: Paliwa płynne - olej napędowy i benzyna bezołowiowa
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-24/07
przedmiot: Farby olejne, ftalowe, renowacyjne, rozpuszczalni i akcesoria malarskie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/ZP-28/07
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-26/07
przedmiot: Ochrona fizyczna osób i mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OF/ZP-25/07
przedmiot: Utrzymanie zimowe uli, placów i chodników
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-26/07

siw - wersja pdf

przedmiot: informacja o wyborze oferty
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-23/07
przedmiot: Paliwa płynne - olej napędowy i benzyna bezołowiowa
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-24/07
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - Urządzenia do usuwania skutków zimy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-20/07
przedmiot: Remont nawierzchni placu soli z wykonaniem przykanalika deszczowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-23/07
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SK/ZP-21/07
przedmiot: Wykonanie ogrodzenia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OG/P- 28/07
przedmiot: Urządzenia do utrzymania dróg
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-22/07
Pytania
przedmiot: Sprzęt komputerowy i biurowy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SK/ZP-21/07
UWAGA: Uzupełnienie załącznika nr 4.
przedmiot: dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MB/ZP-19a/07
przedmiot: konstrukcyjne materiały budowlane - unieważnienie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MB/ZP-19/07
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę drzew ozdobnych wraz z usługą nasadzenia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ND/ZP-16/07
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 540309
Repozytorium zmian
drukuj