Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660490
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 12:37:31

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie z wykorzystaniem samochodów ciężarowych - wybór oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MS/ZP-29/2013

Informacja o wyborze Pakiet I

Informacja o wyborze Pakiet II

przedmiot: Dostawa części zamiennych do ładowarek Volvo L 90 F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-98/2013
przedmiot: Dostawa filtrów do pojazdów samochodowych i maszyn samobieżnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-99/2013
przedmiot: Świadczenie usługi naprawy pojemników PA-1100
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RK/ZP-35/2013
przedmiot: Opony samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-33/2013

Modyfikacja siwz  13.11.2013

przedmiot: Remont kapitalny silnika SW - 680 Jelcz/2017/7 turbo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RK/P-97/2013

 

Ogłoszenie

Umowa

Załącznik do umowy

Formularz ofertowy

 

Zapytanie dotyczy  ogłoszenia  z dnia 06.11.2013 ,które dotyczy  remontu kapitalnego silnika Sw-680 .Bardzo prosimy o informację czy  samochód Jelcz ma podnoszoną kabinę oraz prosimy o podanie jaki typ pompy wtryskowej jest zamontowana w silniku .
Odpowiedź:
Pompa wtryskowa typ PF 6 - 44/1 nr fabryczny 970600068
Kabina kierowcy odchylana
Remont silnika dotyczy także sprzęgła

 

przedmiot: Remont zabudowy samochodu bezpylnego typu Norba
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RZ/ZP-31/2013
przedmiot: Dostawa worków z tworzyw sztucznych na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-30/2013
przedmiot: Remont kapitalny kabiny samochodu m. JELCZ 325
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RK/P-89/2013
przedmiot: Nóż do ładowarki Volvo L 90 F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NV/P- 88/2013
przedmiot: Dostawa paliw płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-24/2013
przedmiot: Przegląd techniczny nadwozi solarek
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RN/p-86/2013
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MM/ZP-25/2013
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SF/P-64/2013
przedmiot: Załadunek i wywóz śniegu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZS/ZP-27/2013

Ogłoszenie o niniejsze zamówienie w dniu 1.10.2013 r. , godz.9:51
zostało skierowane do publikacji  w  Dz.U.U.E.

4.10.2013,  - zamieszczono siwz

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie z wykorzystaniem samochodów ciężarowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MS/ZP-29/2013

Ogłoszenie w sprawie niniejszego zamówienia zostało skierowane w dniu 24.09.2013 r., godz. 10:43  do publikacji w  Dzieniku Urzędowym Unii Europejskiej. SIWZ zostanie zamieszczona na stronie www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia w Dz.U. U. E w terminie 5 dni od dnia przekazania ogłoszenia do publikacji.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w dniu 26.09.2013 r. w Dz.U.U.E pod numerem 2013/S 187- 322882. 
W dniu 27.09.2013 zamieszczono na stronie siwz

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie ulic z wykorzystaniem koparko -ładowarek i równiarki drogowej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MK/ZP-26/2013

 

Ogłoszenie o niniejsze zamówienia zostało w dniu 24.09.2013 r. skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym  Unii Europejskiej. SIWZ zostanie udostępniona na strone www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia w Dz.U.U.E. ( termin -  5 dni od dnia skierowania ogłoszenia do publikacji).

W dniu 26/09/2013 r. opublikowano w Dz.U.U. E ogłoszenie o zamówieniu  pod numerem 2013/S 187-322830 

 W dnia 27.09.2013 r. zamieszczono na stronie siwz.

Wyjaśnienie do treści siwzz dnia 28.10.2013

przedmiot: Dostawa piasku do zimowego utrzymania dróg
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PD/ZP-23/2013
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MM/ZP-25/2013

19.09.2013 - zamieszczono ponownie Formularze w wersji edytowaknej do wykorzystania

23.09.2013 - zamieszczono informację w sprawie zamówień dodatkowych

przedmiot: Dostawa ramienia tylnego kompletnego SMW 28.04.00
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RT/P-76/2013
przedmiot: Regeneracja przedniej osi typu Jelcz 422
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/P-75/2013
przedmiot: Osprzęt do ładowarki Volvo L90F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OŁ/ZP-21/1/2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Piaskowanie nadwozi rozsypywarek
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P-62/1/2013

Uwaga: Sprostowanie z dnia 12.08.2013

przedmiot: Leasing operacyjny. Pojazdy do transpostu odpadów - śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SK/ZP_16/2013
przedmiot: Dostawa sprzętu do zimowego utrzymania dróg w formie leasingu operacyjnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SZ/ZP-22/2013
przedmiot: Części zamienne do ładowarki BOBCAT typ T3093CD
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-64/2013
przedmiot: Osprzęt do ładowarki Volvo L90F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OŁ/ZP-21/1/2013
przedmiot: Piaskowanie nadwozi rozsypywarek
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P-62/2013
przedmiot: Dostawa chlorku wapnia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ChW/ZP-20/2013
przedmiot: Dostawa soli drogowej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-19/2013
przedmiot: Materiały do podniesienia studni gazowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: BS/P-59/2013
przedmiot: Osprzęt do ładowarki Volvo L 90F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OŁ/ZP-21/2013
przedmiot: Naprawa, sprawdzenie oraz kalibracja sond paliwa GPS
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NG/P-57/2013
przedmiot: Transport odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UL/ZP-17/2013
przedmiot: Taśmy transportowe do transporterów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TS/P-56/2013

Uwaga! Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 19.07.2013 r do godz.14.00.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 806594
Repozytorium zmian
drukuj