Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660539
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 14:12:58

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Rozbiórka nawierzchni placu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-04/2013

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Leasing operacyjny - Nodwozie pojazdu mechanicznego do mycia pojemników komunalnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MS/ZP-07/2013

Zmiana terminiu składania ofert

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienie do Formularza ofertowego  - 2.04.2013

przedmiot: Części zamienne do zamiaterki ulicznej BRODWEY
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZB/P-10/2013
przedmiot: Transport odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TO/ZP-04/2013

Pytania i odpowiedzi z dnia 6.03.2013 r.

przedmiot: Naprawa tylnego mostu w samochodzie m. Multicar M-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/P-09/2013
przedmiot: Rozbiórka nawierzchni placu utwardzonego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-04/2013
przedmiot: Monitoring środowiskowy - bez zastosowania przepisów u.P.z.p.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MŚ/p-07/2013
przedmiot: Nóż do łyżki ładowarki Volvo L 90 nr fabryczny 27019 z 2009 r.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ /P-04/2013
przedmiot: Diagnostyka i kalibracja układów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ /P-05/2013
przedmiot: Samochodowe części zamienne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-01/2013

Uwaga. Zamieszczono załącznik nr 7, który był niedostępny - 15.01.2013 r.

Uwaga: Projekt umowy z 15.01.2013r.

uwaga: zamieszczono ponownie załącznik nr 10  17.01.2013

Uwaga : Wyjaśnienie z dnia 21.01.2013 r. i odpowiedzi na pytania  

przedmiot: Naprawa układu sterowana pracą silnika wysokoprężnego w samochodzie marki Volo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NS/P-01/2013
Uwaga! Okres ważności oferty
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-28/2012
przedmiot: Środki BHP
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-21/1/2012
przedmiot: Dozór mienia - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-29/2012
przedmiot: Płyny samochodowe - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-25/2012
przedmiot: Odbiór i wywóz nieczystości - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NP/ZP-24/2012
przedmiot: Środki czystości - informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ŚCz/ZP-22/2012
przedmiot: Licencje Oracle i serwer - bez zastosowania przepisów ustawy P.z.p
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LO/P-62/2012
przedmiot: Drut do prasy Anis Trend
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DP/P-58/2012
przedmiot: Zagospodarownie odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-28/2012

Pytania z dnia 20.12.2012 r.

Zmiana ogłoszenia z 20.12.2012 r.

przedmiot: Dozór mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-29/2012

Dodano numer kontaktowy

Wyjaśnienie siwz - 13.12.2012 r

Projekt umowy do pobrania z dnia 19.12.2012

Pytanie z dnia 19.12.2012 r.

przedmiot: dostawa wraz z montażem wyposażenia technologicznego instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w procesie kompostowania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TK/ZP-26/2012

Zamieszczono w dniu  11.12.2012 siwz

Uwaga! Modyfikacja siwz 4.01.2013 r.

Sprostowanie z dnia 14.01.2013

przedmiot: Akcesoria malarskie -bez zastosowania przepisów ustawy P.z.p.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/P-56/2012
przedmiot: Płyny samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-25/2012
Pytania i odpowiedzi z dnia 13.12.2012
przedmiot: Gazy techniczne - bez zastosowania przepisów ustawy P.z.p.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P-54/2012
przedmiot: Wywóz nieczystości płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NP/ZP-24/2012
przedmiot: Przegląd i konserwacji urządzeń dzwigowych - bez zastosoawnia przepisów ustawy P.z.p
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UN/P-52
Formularz ofertowy 6.12.2012
przedmiot: Środki BHP
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-21/2012

Wyjaśnienie z dnia 3.12.2012 r.

Unieważniony

przedmiot: Filtry samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-49/2012

Pytanie i dopowiedź

Pytania i odpowiedzi  6.12.2012 r.

przedmiot: Paliwa płynne - informacja o wyniku oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-19/2012
przedmiot: Środki czystości
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ŚCz/ZP-22/2012

Uzupełnienie - formularze

Zmiana terminu składania ofert.

przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów i części zamienne do pojemników eksploatowanych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP_23/2012
przedmiot: Materiały eksploatacyjne do instalacji odwróconej osmozy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/P-48/2012
przedmiot: Załadunek i wywóz śniegu -informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-20/2012
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SF/P-45/2012
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 806596
Repozytorium zmian
drukuj