Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660517
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 14:12:58

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów - wynik postępowania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-03/2012
przedmiot: Ubezpieczenie mienia i OC wynik postępowania
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-05/2012
przedmiot: Ogumienie samochodów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OP/ZP-06/2012
Sprostowanie z dnia 20.03.2012 r - opis przedmiotu zamówienia
przedmiot: Instalacja do odgazowania składowiska
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-04/2012

 Uwaga

Wizja na terenie budowy 9.03.2012 r.

Pytania z dnia 9.03.2012 r.

Pytania z dnia 13.03.2012 r.

Pytania III -15.03.2012 r.

przedmiot: Kmopleksowe ubezpieczenie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-05/2012

Wyjasnienia do siwzz dnia 07.03.2012 r.

 

przedmiot: Pojemniki do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-03/2012

Pytania z dnia 9.03.2012

Pytanie z dnia 9.03.2012 r.

przedmiot: Dostawa tuszy i tonerów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/ZP-02/2012
przedmiot: Konserwacja i naprawa urządzeń komunikacyjnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UK/P-05/2012
przedmiot: Transport odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/ZP-01/2012
przedmiot: Minitoring środowiska
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WŚ/P-02/12
przedmiot: Windykacja wierzytelności
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UW/P-62/11
przedmiot: Wywóz nieczystości płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WN/ZP-23/2011

Zmiana w umowie z 03.01.2012

przedmiot: Windykacja wierzytelności
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UW/P-62/2011
Zmiana projektu umowy 27.12.2011 r.
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC - Zadanie 2- wybór oferty najkorzystniejszej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-17/1/2011
przedmiot: Unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie lub odzysk
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/ZP-22/2011

Pytania i odpowiadzi z dnia 14.12.2011 r.

Wyjaśnienie do siwz  z dnia 20.12.2011 r.

Zmiana terminu składania ofert

przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-17/2
przedmiot: Farby , rozpuszczalniki i akcesoria malarskie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FL/P-55/11
przedmiot: Filtry samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-56/11
przedmiot: Konserwacja urządzeń dzwigowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UK/P-57/11
przedmiot: Gazy techniczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P-58/11
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-17/2011

Wyjaśnienia do siwz - 01.12.2011 r.

Odpowiedzi na pytania - 06.12.2011 r.

przedmiot: Płyny samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-21/11

W dniu 24.11.2011 zamieszczono pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia do siwz z dnia 01.12.2011 r.

przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - dostawa paliw płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-15/2011
przedmiot: Remont kapitalny silnika typ: 1HC102
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/P-51/11
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MPO Spółka z o.o. w Toruniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UM/ZP-17/11

Pytania i odpowiedzi zamieszczone w dniu 07.11.2011 r.

Unieważniony - brak ofert

przedmiot: Drut do prasy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DD/P-50/11
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - usługi załadunku i wywozu śniegu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-16/4/2011
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie - sprzęt ciężki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-16/2/2011

W dniu 4.09.2011 r. zamieszczono porawiony projekt umowy -

omyłka w paragrafie 2 pkt. 5 i 7 /zgodnie z siwz/

przedmiot: Załadunek i transport śniegu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-16/4/2011
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-16/1/2011
przedmiot: Ręczne odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-16/3/2011
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AF/P-01/RN/2011
Wyjaśnienia z dnia 20.09.2011
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 806596
Repozytorium zmian
drukuj