Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660453
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 12:37:31

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Transport odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/ZP-13/2010
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-11/2010
przedmiot: Części zamienne i akcesoria do samochodów marki: JELCZ, STAR, VOLVO
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-09/2010

Korekta z dn. 30.06.2010- Rozdz. II - opis przedmiotu zamówienia /str. 1/

06.07.2010 r. - zamawiający zamieścił materiały pomocnicze /zal. nr 1,2,3,4,5/ tylko w celu ułatwienia wyliczenia ceny. Cena oferty musi być podana na "Formularzu ofertowym" - załącznik nr 1.

przedmiot: informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - sprzątanie i zamiatanie ulic
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SU/ZP-06/09
przedmiot: Sprzątanie i zamiatanie ulic
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SU/ZP-06/2010

Uzupełnienie do SIWZ z dnia 14.05.2010 r.

Wyjaśnienia do obliczenia wartości z dnia 17.05.2010 r.

 

przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - ogumienie samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-05/2010
przedmiot: Ogumienie samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-05/2010
Opis przedmiotu zamówienia - korekta w pkt. 40 i pomiędzy pkt. 55 i 56 z dnia 09.03.2010 r.
przedmiot: Płoszenie dzikiego ptactwa metodami sokolniczymi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: US/P-05/2010
Postępowanie unieważniono
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - tusze i tonery
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/ZP-01-1/2010
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poligrafia - druk formularzy.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-03/2010
przedmiot: Informacja o unieażnieniu postępowania - tusze i tonery
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/ZP-01/2010
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zgniatarka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/ZP-21/09
przedmiot: Monitoring środowiska
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MŚ/P-02/2010
przedmiot: Usługi sanitarne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: US/P-25/a/09

zmiana z dnia 07.01.2010 Rozdział II

przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - środki ochrony indywidualnej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ŚO/ZP-29/09
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - paliwa płynne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-24/09
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - oleje smarne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-26/09
przedmiot: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - odśnieżanie i usuwanie oblodzeń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-20/1/09
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KU/ZP-30/09
jest do pobrania siwz
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- obuwie robocze
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-22/09
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - rękawice robocze
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RR/ZP-23/09
przedmiot: Pojemniki metalowe do zbierania odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PM/ZP-28/09
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-27/09
przedmiot: Dostawa olejów smarnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-26/09

Pytania z dnia 20.11.2009 r.

wyjaśnienie do siwz 24.11.2009.r

nowy Rozdział II

wyjaśnienie do siwz 25.11.2009 r.

przedmiot: Unieważnienie - odśnieżanie i usuwanie oblodzeń.
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-20/09
przedmiot: Paliwa płynne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-24/09

przekazano ogłoszenie do bazy TED

zamieszczono siwz

przedmiot: Zgniatarka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/ZP-21/09

zamieszczono siwz

zamieszczono Załączniki

zamieszczono informację dodatkową

pytania i odpowiedzi

pytania i odpowiedzi z dnia 19.11.2009.

SIWZ - 18.12.2009 r.

pytania i odpowiedzi z dnia 02.12.2009.

Uwaga: zmiana załączników 

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 806575
Repozytorium zmian
drukuj