Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660491
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 14:12:58

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Informacja o wyborze oferty - płyny samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-38/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na dostawę paliw płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-22/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KU/ZP-37/08
przedmiot: Farby, rozpuszczalniki i akcesoria malarskie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FR/ZP-39/08
przedmiot: Płyny samochodwe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-38/08
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - obuwie robocze
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-32/08
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - rękawice robocze
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RR/ZP-33/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - płyty drogowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PD/ZP-35/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - dostawa środków czystości
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ŚCz/ZP-31/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - remont nawierzchni placów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-29/08
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KU/ZP-37/08
Zmiana do siwz
przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic i placów za pomocą sprzętu mechanicznego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-36/08
przedmiot: Płyty drogowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PD/ZP-35/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - nadwozie pojazdu do czyszczenia i dezynfekacji
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NS/ZP-27/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - sadzenie drzew
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-30/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - naprawa pojemników i kontenerów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RP/ZP-28/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - samochód ciężarowy z zabudową kontenerową
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SC/ZP-22/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty na zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-24/08
przedmiot: Sadzenie drzew
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SD/ZP-30/08
Kosztorys do pobrania
przedmiot: Remont nawierzchni masą bitumiczną
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/Zp-29/08
przedmiot: Usługa naprawy pojemników i kontenerów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RP/ZP-28/08
przedmiot: Nadwozie pojazdu samochodwego do czyszczenia i dezynfekcji
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NS/ZP-27/08
przedmiot: Pojemniki na bioodpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PB/ZP-25/08
Pytania i odpowiedzi
przedmiot: Pojemnik do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PK/ZP-26/08
Pytania i odpowiedzi
przedmiot: Samochód ciężarowy z zabudową typu furgon
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SC/ZP-23/08
przedmiot: Paliwa płynne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-22/08
przedmiot: Usługi transportu odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UT/ZP-21/08
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: BK/P-1/08
przedmiot: Informacj o wyborze najkorzystniejszej oferty - termoizolacja budynków
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-18/08
przedmiot: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na projektowanie zieleni
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-20/08
przedmiot: Informacja o wyborze oferty - dostawa urządzeń do usuwania skutków zimy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-19/08
przedmiot: Projektowanie zieleni
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-20/08
Pytania i odpowiedzi
przedmiot: Urządzenia do usuwania skutków zimy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-19/08
przedmiot: Roboty remontowe obiektów budowlanych - termomodernizacja
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB/ZP-18/08

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

przedmiot: Informacja o wyborze oferty na usługę - Remont samochodów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/ZP-17/08
przedmiot: Remont samochodów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RS/ZP-17/08
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 806596
Repozytorium zmian
drukuj