od: 2006-10-10
suma odsłon: 1816103
ostatnia edycja treści:
2019-11-21 14:33:23

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Zakup i dostawa artykułów biurowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/P-02/2018
przedmiot: Zakup w formie leasingu 3 szt. pojazdów z zabudową śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZŚ/ZP-24/2017
przedmiot: Zakup w formie leasingu 1 szt. pojazdu hakowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LP/ZP-23/2017

12.02.2018 r. -zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Wymiana taśm transporterów na linii sortowniczej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P - 58/2/2017
przedmiot: Odbiór papieru i szkła w systemie workowym z Gminy Łubianka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/P-76/2017
przedmiot: Worki do odpadów poremontowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/P-73/2017
przedmiot: Usługi z zakresu medycyny pracy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MP/P-69/2017
przedmiot: Filtry do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-68/2017
przedmiot: Akumulatory
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P-67/2017
przedmiot: Gazy techniczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P-66/2017
przedmiot: Farby
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/P-65/2017
przedmiot: Wkłady do szczotek i regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RSz/P-63/2017
przedmiot: Dostawa płynów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-21/2017
przedmiot: Ogumienie samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-22/2017

Uwaga: dnia 18.12.2017 r. zamieszczono wyjaśnienia siwz

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 22.12.2017 r., godz. 10:15

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - 02.01.2018 r.

przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-20/2017
przedmiot: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy)
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P-61/2017
przedmiot: Zakup energii elektrycznej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: EE/P-01/2017
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P -59/2017
przedmiot: Dostawa worków na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-18/2/2017
przedmiot: Wymiana taśm transporterów na linii sortowniczej ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P -58/2017
przedmiot: Pojemniki na odpady nowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/P - 56/2017
przedmiot: Worki na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-18/2017
przedmiot: Montaż i demontaż Szopki Bożonarodzeniowej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SzB/P-54/2017
przedmiot: Odbiór odpadów w systemie workowym z Gminy Obrowo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/P-53/2017
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie przy użyciu koparko-ładowarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP- 11/2/2017

Uwaga: dnia 23.11.2017 r. zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia  22.11.2017 r., godz.10.15

Uwaga: dnia 28.11.2017 r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-17/2017
przedmiot: Świadczenie usług portierskich i dozoru mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/ZP-14/2017
przedmiot: Roboty remontowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB /P -52/2017
przedmiot: Ręczne oczyszczanie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP- 16/2017

Uwaga: dnia 09.11.2017 r. - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 08.11.2017r. godz.10:15 

przedmiot: Dostawa paliw płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-13/2017
przedmiot: Dostawa piasku na potrzeby Akcji Zima 2017/2018
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KP/P-50/2017
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-15/2017

Uwaga: W dniu 20.10.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało skierowane do  publikacji w DZ.U.U.E.

SIWZ zostanie zamieszczona na stronie po opublikowaniu ogłoszenia.

Uwaga: W dniu 24.10.2017 r. zamieszczono siwz 

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert w dniu 04.12.2017

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - 19.12.2017 r.

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie dróg i ulic na terenie Gminy Miasta Toruń przy użyciu koparko-ładowarki lub ciągnika rolniczego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-11/1/2017

Uwaga! Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 27.10.2017 r.

Uwaga: 31.10.2107r. -  Zamieszczono informację o unieważnieniu postępoawnia

przedmiot: Naprawa tokarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NT/P-43/1/2017
przedmiot: Dostawa drutu do automatycznej prasy hydraulicznej Anis Trend
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DS/P-47/2017
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-44/2017
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-12 13:19
Ilość odsłon: 534258
Repozytorium zmian
drukuj