Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2059378
ostatnia edycja treści:
2020-10-30 12:37:31

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Pojemniki na odpady - używane
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/P-08/2018
przedmiot: Zakup materiałów do wykonania przyłączy gazowych PEHD dn 63
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PG/P -07/2018
przedmiot: Dostawa rękawic roboczych i ochronnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-02/2018

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

przedmiot: Usługi poligraficzne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P -06/2018
przedmiot: Dostawa wyrobów stalowych do naprawy transportera TR1
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WS/P - 04/2018
przedmiot: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i rękawic roboczych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OR/ZP-19/2017

12.02.2018 r.: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkrzystniejszej dotyczy części 1

przedmiot: Zakup i dostawa artykułów biurowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/P-02/2018
przedmiot: Zakup w formie leasingu 3 szt. pojazdów z zabudową śmieciarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZŚ/ZP-24/2017
przedmiot: Zakup w formie leasingu 1 szt. pojazdu hakowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LP/ZP-23/2017

12.02.2018 r. -zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Wymiana taśm transporterów na linii sortowniczej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P - 58/2/2017
przedmiot: Odbiór papieru i szkła w systemie workowym z Gminy Łubianka
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/P-76/2017
przedmiot: Worki do odpadów poremontowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/P-73/2017
przedmiot: Usługi z zakresu medycyny pracy
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MP/P-69/2017
przedmiot: Filtry do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P-68/2017
przedmiot: Akumulatory
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AS/P-67/2017
przedmiot: Gazy techniczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P-66/2017
przedmiot: Farby
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/P-65/2017
przedmiot: Wkłady do szczotek i regeneracja szczotek walcowych do zamiatarek ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RSz/P-63/2017
przedmiot: Dostawa płynów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PS/ZP-21/2017
przedmiot: Ogumienie samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-22/2017

Uwaga: dnia 18.12.2017 r. zamieszczono wyjaśnienia siwz

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 22.12.2017 r., godz. 10:15

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - 02.01.2018 r.

przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-20/2017
przedmiot: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonerów, tuszy)
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P-61/2017
przedmiot: Zakup energii elektrycznej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: EE/P-01/2017
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P -59/2017
przedmiot: Dostawa worków na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-18/2/2017
przedmiot: Wymiana taśm transporterów na linii sortowniczej ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/P -58/2017
przedmiot: Pojemniki na odpady nowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/P - 56/2017
przedmiot: Worki na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-18/2017
przedmiot: Montaż i demontaż Szopki Bożonarodzeniowej
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SzB/P-54/2017
przedmiot: Odbiór odpadów w systemie workowym z Gminy Obrowo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/P-53/2017
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie przy użyciu koparko-ładowarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP- 11/2/2017

Uwaga: dnia 23.11.2017 r. zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia  22.11.2017 r., godz.10.15

Uwaga: dnia 28.11.2017 r. zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-17/2017
przedmiot: Świadczenie usług portierskich i dozoru mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UO/ZP-14/2017
przedmiot: Roboty remontowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RB /P -52/2017
przedmiot: Ręczne oczyszczanie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP- 16/2017

Uwaga: dnia 09.11.2017 r. - zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 08.11.2017r. godz.10:15 

przedmiot: Dostawa paliw płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PP/ZP-13/2017
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 626927
Repozytorium zmian
drukuj