od: 2006-10-10
suma odsłon: 1816246
ostatnia edycja treści:
2019-11-21 14:33:23

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Poligrafia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/P -08/2017
przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-26/2/2016

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 03.02.2017 r , godz.9.15

przedmiot: Pojemniki używane na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/ZP - 02/2017

Uwaga: Zamieszczono wyjaśnienia do treści siwz - 25.01.2017

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnzi 30.01.2017 r. , godz.10:15

Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej  - 30.01.2017 r.

przedmiot: Dostawa odzieży roboczej, obuwia roboczego i rękawic roboczych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/ZP-01/2017
przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-26/1/2016
przedmiot: Worki do odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP -30/2016
przedmiot: Materiały eksploatacyjne - tusze i tonery do drukarek
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TT/ZP -02/2017
przedmiot: Artykuły biurowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AB/P -01/2017
przedmiot: Ogumienie samochodowe, przemysłowe i rolnicze
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-27/2016
przedmiot: Worki na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP -30/2016

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 29.12.2016 r. godz.10:15

przedmiot: Usługi portierskie i dozoru mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP -23/1/2016
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 wraz z transportem i załadunkiem
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-22/2016
przedmiot: Dostawa płynów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-29/2016

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert

przedmiot: Dostawa części zamiennych do pojazdów samochodowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzZ/ZP-26/2016
przedmiot: Odbiór i wywóz nieczystości płynnych z autostrady A1
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UA/ZP - 28/2016
przedmiot: Usługi z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne) i szczepień ochronnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: MP/P-73/2016
przedmiot: Ogumienie samochodowe, przemysłowe i rolnicze
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/ZP-27/2016
przedmiot: Usługi sanitarne - dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: US/P-69/2016
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZN/P-68/2016
przedmiot: Świadczenie usług portierskich i dozoru mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP-23/1/2016
przedmiot: Aktualizacja licencji Oracle
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: LO/P- 67/2016
przedmiot: Odbiór odpadów w systemie workowym w Gminie Obrowo
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OO/ZP-24/2016
przedmiot: Worki do odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WO/ZP-25/2016

Zamieszczono odpowiedź na zadane w dniu 07.12.2016 r. pytanie

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 12.12.2016 r.

Zamieszczono informację o unieważnieniu postepowania na zadanie 1  - 19.12.2016 r.

przedmiot: Środki czystości
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ŚCz/P- 66/2016
przedmiot: Samochodowe akcesoria malarskie
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AM/P -65/2016
przedmiot: Filtry samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: FS/P- 64/2016
przedmiot: Przglady, konserwacja i naprawy urządzeń dźwigowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UD/P -63/2016
przedmiot: Gazy techniczne
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: GT/P -59/2016
przedmiot: Szczotki do zamiaterek ulicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SzZ/P 58/2016
przedmiot: Żarówki samochodowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: OS/P -57/2016
przedmiot: Świadczenie usług portierskich i dozoru mienia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UP/ZP_23/2016
przedmiot: Naprawa kontenerów metalowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NP/P -55/2016
przedmiot: Dostawa z wymianą taśm przy transporterach pracujących w sortowni odpadów
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DT/P-54/2016
przedmiot: Bateria trakcyjna do wózka widłowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: BT/P -51/2016
przedmiot: Materiały do podnoszenia studni gazowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SG/P- 50/2016
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-12 13:19
Ilość odsłon: 534258
Repozytorium zmian
drukuj