Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2059416
ostatnia edycja treści:
2020-10-30 12:37:31

Zamówienia publiczne:

przedmiot: Dostawa piasku na potrzeby Akcji Zima 2017/2018
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: KP/P-50/2017
przedmiot: Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ZO/ZP-15/2017

Uwaga: W dniu 20.10.2017 r. ogłoszenie o zamówieniu zostało skierowane do  publikacji w DZ.U.U.E.

SIWZ zostanie zamieszczona na stronie po opublikowaniu ogłoszenia.

Uwaga: W dniu 24.10.2017 r. zamieszczono siwz 

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert w dniu 04.12.2017

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - 19.12.2017 r.

przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie dróg i ulic na terenie Gminy Miasta Toruń przy użyciu koparko-ładowarki lub ciągnika rolniczego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP-11/1/2017

Uwaga! Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 27.10.2017 r.

Uwaga: 31.10.2107r. -  Zamieszczono informację o unieważnieniu postępoawnia

przedmiot: Naprawa tokarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NT/P-43/1/2017
przedmiot: Dostawa drutu do automatycznej prasy hydraulicznej Anis Trend
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DS/P-47/2017
przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-44/2017
przedmiot: Naprawa tokarki
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NT/P-43/2017
przedmiot: Lemiesze do łyżki załadunkowej do ładowarek Volvo L 90 F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DL/P -39/2017
przedmiot: Wywóz i odbiór nieczystości płynnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: UA/ZP -12/2017

Uwaga: zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 28.09.2017 r.

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej - 05.10.2017 r.

przedmiot: Dostawa części do transportera łańcuchowego kanałowo- wznoszącego (TR1)
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CzT/P - 37/2017

Uwaga: dnia 7.09.2017 t. zamieszczono wyjaśnienia do treści zapytania

przedmiot: Sprzedaż dźwignika samochodowego i wózka widłowego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DS/P - 01/2017
przedmiot: Pojemniki używane na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PU/P -36/2017
przedmiot: Usługi zimowego uZimowe trzymania dróg, placów i chodników na terenie gminy miasta Toruń
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AZ/ZP -11/2017

Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało skierowane do publikacji w Dzieniku Urzędowym Unii Europejskiej (2017 - 111350)

Po opublikowaniu ogłoszenia ( do 5 dni od czasu przekazania) zostaną zamieszczone na stronie dokumenty przetargowe.

Uwaga: Zamieszczono dokumentację przetargową

Uwaga; Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 25.09.2017

Uwaga: W dniu 11.10.2017r.  zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Usługa czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: CS/P-35/2017
przedmiot: Dostawa lemieszy do łyżki załadunkowej do ładowarek Volvo L90F
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: DL/P-34/2017

W dniu 09.08.2017 r. zamieszczono modyfikację zapytania.

przedmiot: Roboty remontowe szatni i umywalni kierowców oraz ładowaczy w budynku warsztatu pomocniczego przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RD/P-33/2017

Uwaga: Termin składania ofert przedłużony do 08.09.2017 r. do godz.10:00. Zamieszczono aktualne dokumenty

przedmiot: Zapewnienie usług personelu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP-08/3/2017
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SF/01/RN
przedmiot: Zapewnienie usług personelu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP - 08/2/ 2017
przedmiot: Dostawy środków chemicznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SCh/P-27/2017
przedmiot: Zapewnienie usług personelu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP - 08/2/ 2017

Uwaga: zamieszczono odpowiedź na pytanie z dnia 26.06.2017

Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 20.06.2017 r., godz.: 10:15

przedmiot: Dostawa chlorku wapnia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ChW/ZP-09/2017
przedmiot: Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PE/P-23/a/2017
przedmiot: Usługi w zakresie personelu
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP - 08/2017

Uwaga: 21.06.2017 r.  - unieważnienie postępowania

przedmiot: Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego zasilającego ZUOK
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PE/P-23/2017
przedmiot: Tabliczki pamiątkowe
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: TP/P - 21/2017
przedmiot: Naprawa żurawia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: NU/P-20/2017
przedmiot: Podwykonawstwo przy obsłudze imprez plenerowych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: IP/P-18/2017
przedmiot: Audyt energetyczny
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: AE/P-19/2017

Uwaga - dnia 10.05.2017 r. dodano wykaz obiektów MPO Toruń Sp. z o.o.

przedmiot: Pojemniki nowe na odpady
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: PN/ZP -07/2017

Uwaga: dnia 04.05.2017 r. - zamieszczono korektę siwz

Uwaga: 05.05.2017 r. - zamieszczono odpowiedź na pytanie

Uwaga: 11.05.2017 r. zamieszczono informację z otwarcia ofert

Uwaga: 15.05.2017 r. - zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: ON/P-15/2017
przedmiot: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP -06/b/2017

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia oferty w dniu 21.04.2017 r., godz.10:15

Uwaga: zamieszczon informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Woda mineralna
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: WM/P - 14/2017

Uwaga: W dniu 07.04.2017 r.  - zamieszczono odpowiedzi na pytania

UWAGA: DNIA 20.04.2017 R. ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

przedmiot: Usługa rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych i gałęzi
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/P-13/2017
przedmiot: Pojazdy do transportu odpaów w formie leasingu operacyjnego
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: SH/ZP - 03/b/2017

Uwaga: 04.04.2017 r. - zamieszczono wyjaśnienia do treści siwz

Uwaga: 05.04.2017 r - zamieszczono wyjaśnienia do treści siwz

Uwaga: Zamieszczono informację z sesji otwarcia ofert z dnia 07.04.2017 r.

Uwaga: Zamieszczono informację o wyborze oferty najkorzystniejszej

przedmiot: Ręczne oczyszczanie na terenie miasta Torunia
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy: RO/ZP -06/2017

Uwaga: Unieważnienie posteępowania

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-01 11:25
Kto opublikował: admin
Data publikacji: 2013-03-01 11:25
Kto zmodyfikował Ewelina Kurtys-Żak 
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-10 13:29
Ilość odsłon: 626927
Repozytorium zmian
drukuj