Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 3325212
ostatnia edycja treści:
2023-11-29 08:57:04

Zamówienie publiczne

data:2023-05-26
typ:Ogłoszone
numer sprawy:DS/ZP-29/2023
rodzaj:Dostawy
tryb:Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022 poz.1710 ze zm.)
przedmiot: Zakup pojazdów specjalistycznych – 6 pojazdów bezpylnych, 3 pojazdów hakowych, 2 pojazdów skrzyniowych CNG, 2 pojazdów koszowych CNG, 1 zamiatarki samobieżnej CNG.

Postępowanie prowadzone jest na platformie:

https://mpotorun.ezamawiajacy.pl/app/HomeServlet?MP_module=demand&MP_action=status_tab&demandIdentity=114320

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2023-05-26 10:09
Kto opublikował: Kamila Gużdzioł
Data publikacji: 2023-05-26 10:09
Kto zmodyfikował Kamila Gużdzioł 
Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-26 10:09
Ilość odsłon: 302
Repozytorium zmian
drukuj