Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4691178
ostatnia edycja treści:
2024-07-12 10:46:34

Zamówienie publiczne

data:2013-03-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:TO/ZP-04/2013
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
przedmiot: Transport odpadów

 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:  MAR-POL Marcin, Zbigniew Ochoński , 87-500 Rypin Ul.  Cetki 5.
Jest to oferta z najniższą ceną.

II lokata – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HITOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Morwowa 6, 87-100 Toruń.

III lokata – IGOR TRANS Finc Krzysztof, 87-152 Łubianka, Wymysłowo, ul. 11 listopada 5 .

 

W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty. Wszystkie oferty są ważne. Wykonawcy wykluczeni – brak, oferty odrzucone – brak.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie  określonym w art.94 ust.2 pkt.3) ustawy P.z.p.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-21 08:19
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-03-21 08:19
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-25 10:36
Ilość odsłon: 1354
Repozytorium zmian
drukuj