Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4691155
ostatnia edycja treści:
2024-07-12 10:46:34

Zamówienie publiczne

data:2013-04-02
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/ZP-08/2013
rodzaj:Roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony- informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
przedmiot: Budowa kompostowni - informacja o wyborze oferty

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną  przez Arco System Sp. z o. o. , Brzezinka, ul. Pławska 1b, 32-600 Oświęcim. Cena oferty brutto -  1 620 109,35 zł. Jest to oferta najtańsza i zdobyła I lokatę.

II lokatę zdobyła oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Budownictwa SOLBUD  Sp. z o. o. , 87-100  Toruń, Ul. Włocławska 323 b .  Cena oferty brutto – 1 655 350,64 zł.

III lokatę zdobyła oferta złożona przez  Zakład Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO  Sp. z o. o.
58-100 Świdnica, ul. Spacerowa 3. Cena oferty brutto wynosi 2 108 220,00 zł.

Liczba złożonych ofert – 3
Wykonawcy wykluczeni – brak
Oferty odrzucone – brak   

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta zgodnie w terminie określonym w art.94 ust.1 pkt.2) ustawy P.zp.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-04-02 09:42
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-04-02 09:42
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2014-02-12 10:28
Ilość odsłon: 1368
Repozytorium zmian
drukuj