od: 2006-10-10
suma odsłon: 2010176
ostatnia edycja treści:
2020-08-04 14:27:47
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Ogłoszenia
2011-09-19 08:49 wykonał: Aleksandra Wójcik typ akcji: Edycja artykułu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o.

87-100 Toruń ul. Grudziądzka 159

zatrudni na stanowisko

Głównego Księgowego

 

Osoba na tym stanowisku powinna posiadać:

Ø  wykształcenie: wyższe magisterskie ekonomiczne

Ø  doświadczenie: minimum 10 lat pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku

Głównego księgowego albo na stanowisku kierowniczym w księgowości

w spółkach prawa handlowego lub jednostkach sektora finansów publicznych

Ø  wiedzę z zakresu:

o    zasad rachunkowości

o    zarządzania finansami

o    prawa podatkowego (CIT oraz VAT), bilansowego

Ø  doświadczenie w przygotowywaniu budżetu, sprawozdań rocznych

Ø  pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

Ø  dobrą organizację pracy

Ø  umiejętność pracy w zespole


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Ø  życiorys i list motywacyjny

Ø  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

Ø  kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Ø  kopie świadectw pracy

Ø  oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwa:

przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności

instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności

dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe

Ø  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz.883)

 

 

CV oraz list motywacyjny prosimy składać:

w sekretariacie Spółki w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159

w terminie 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 ________________________________________________
Informacja o zakończonym naborze ofert na stanowisko Zastępcy Prezesa 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
 W otwartym naborze ofert na stanowisko Zastępcy Prezesa MPO sp. z o.o. zgłosiło się siedmiu kandydatów. 
Pięciu z nich spełniło wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.
Rozmowy rekrutacyjne nie przyniosły jednak oczekiwanego rozstrzygnięcia. Przedstawione przez kandydatów
koncepcje pracy na stanowisku oraz zaprezentowane umiejętności menedżerskie nie spełniły wymagań postawionych przez pracodawcę.
Rekrutacja została zakończona. Realizacja zadań przewidzianych dla tego stanowiska zostaje
w kompetencjach Prezesa Zarządu oraz Głównego Księgowego. Nie przewiduje się wznowienia procesu rekrutacyjnego w najbliższym czasie
.
 
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Ilość odsłon: 0
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu