od: 2006-10-10
suma odsłon: 1971884
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Majątek spółki
2018-11-21 10:27 wykonał: Magdalena Krzyżanowska typ akcji: Edycja akapitu artykułu
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 618 00,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 27 236 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
 2. Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty przez Gminę Miasta Toruń.
 3. Majątek obejmuje:
 • majątek trwały m.in.:
  • budynki i budowle,
  • maszyny i urządzenia,
  • środki transportowe,
  • grunty,
  • prawo wieczystego użytkowania;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • inwestycje rozpoczęte;
 • majątek obrotowy m.in.:
  • należności krótkoterminowe.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: Aleksandra Wójcik
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:06
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:06
Kto zmodyfikował Magdalena Krzyżanowska 
Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-19 14:08
Ilość odsłon: 6075
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu