Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4665093
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 14:12:58
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Części zamienne do zamiaterki ulicznej BRODWEY
2013-03-06 10:56 wykonał: Renata Markiewicz typ akcji: Edycja artykułu

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wyłączone spod rygorów przepisów ustawy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza zostanie o tym fakcie poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia/lub zawarcia umowy.

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami
Kierownik Działu Technicznego – Kazimierz Witt, Tel. 56 63 98 141, Kazimierz.witt@mpo.torun.pl

Ogłoszenie

Formularz ofertowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-02-28 07:54
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-02-28 07:54
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-06 10:56
Ilość odsłon: 28
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu