Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4675020
ostatnia edycja treści:
2024-06-21 12:04:56
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Budowa kompostowni
2013-03-20 11:38 wykonał: Renata Markiewicz typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Ogłoszenie

Ogłoszenie - sprostowanie

SIWZ

Projekt umowy

Formularze

Gwarancja - projekt

Dokumentacja budowlana

Dokumenty wniesione w dniacj 18 -20 .03. 2013 er w ramach modyfikacji wynikającej z ptyań

 

Instrukcja w sprawie podwykonawców

Wskazówki wbudowania rynien AEROFIX

Pytania i odpowiedzi z 20.03.2013

Pytanie 41: W § 8 pkt. 6 wzoru umowy zapisano iż do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie dokumentów ze strony dostawcy technologii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie iż będzie to termin, który nie spowoduje opóźnienia w terminach realizacji zadania narzuconych przez Zamawiającego Wykonawcy.
Odpowiedź 41:Zamawiający udzielił wyjaśnienia w odpowiedzi na pytanie 3, (spakowne w powyższym pliku z dnia 20.03.2013 )
Pytanie 42: Prosimy o modyfikacje zapisów wzoru umowy § 11 pkt. 1  oraz § 11 pkt. 11 przez zmianę zapisu ,,od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego” na ,,od daty podpisania protokołu odbioru końcowego”, gdyż zgodnie z orzecznictwem sądów w protokole odbioru końcowego mogą być wpisane usterki wraz z wyznaczonym terminem ich usunięcia.

Odpowiedź 42: zmodyfikowany

Pytanie 43: W udostępnionym przedmiarze robót budowlanych brak jest nakładów na wykonanie uszczelnień materiałem PCI Escutan TF. Prosimy o podanie podstaw wyceny dla tych robót oraz ilości robót.

Odpowiedź 43: Nakłady na wykonanie uszczelnień materiałem PCI Escutan TF należy uwzględnić odpowiednio w kosztach pozycji Nr 1 do 5 przedmiaru robót .

siwz - modyfikacja

umowa modyfikacja

Formularze zmodyfikowane

Gwarancja modyfikacja

Ogłoszenie - zmiana

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-03-08 12:33
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-03-08 12:33
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-03-20 11:19
Ilość odsłon: 521
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu