od: 2006-10-10
suma odsłon: 1974689
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Mienie
2006-10-07 19:40 wykonał: jan kowalski typ akcji: Edycja artykułu
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.469.500 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 16.939 (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.
 2. Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty przez Gminę Miasta Toruń.
 3. Majątek obejmuje:
 • majątek trwały m.in.:
  • budynki i budowle,
  • maszyny i urządzenia,
  • środki transportowe,
  • grunty,
  • prawo wieczystego użytkowania;
 • wartości niematerialne i prawne;
 • inwestycje rozpoczęte;
 • majątek obrotowy m.in.:
  • należności krótkoterminowe.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Ilość odsłon: 0
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu