Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4713644
ostatnia edycja treści:
2024-07-18 09:52:52
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Zagospodarowanie odpadów poprzez biologiczną obróbkę odpadów
2013-06-12 08:23 wykonał: Renata Markiewicz typ akcji: Edycja artykułu

 

dotyczy:  postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na  zagospodarowanie odpadów poprzez biologiczną obróbkę odpadów o kodzie 19 12 12
Znak: ZO/ZP- 09/2013 – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 

            Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.- Prawo zamówień publicznych – u.P.z.p. (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o.
z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Mickiewicza 28/30. Cena oferty wynosi 1 171 897,20 zł.

Uzasadnienie wyboru: Oferta z najniższą ceną.

Wykonawcy którzy złożyli ofertę:

II lokata: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z siedzibą
     w Wąbrzeźnie, ul. Matejki 13. Cena oferty wynosi 1 231 200, 00 zł/brutto.

III lokata: USKOM ŻNIN z siedzibą w Żninie, ul. Wawrzynki 35. Cena oferty wynosi

      2 565 000,00  zł/brutto

IV lokata REMONDIS Bydgoszcz Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Inwalidów 45.

     Cena oferty 2 831 760, 00 zł/brutto.

Liczba złożonych ofert – 4; Oferty odrzucone –  brak; Wykonawcy wykluczeni - brak  

 

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia będzie zawarta po upływie 10  dni od dnia przekazania informacji o wyborze oferty.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2013-06-05 12:29
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2013-06-05 12:29
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2013-06-12 08:23
Ilość odsłon: 20
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu