od: 2006-10-10
suma odsłon: 1974715
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Tryb działania
2006-10-07 19:50 wykonał: jan kowalski typ akcji: Edycja artykułu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298)  przekształcających przedsiębiorstwo komunalne pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych" w Toruniu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Torunia, działającą na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

 Ponadto Spółka realizuje swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy m.in.:

  • Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. nr 132 poz. 622 ze zm.)
  • Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62 poz. 627 ze zm.)
  • Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628)

oraz:

  • decyzje zezwalające na prowadzenia działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku, zbierania i transportu odpadów
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Ilość odsłon: 0
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu