od: 2006-10-10
suma odsłon: 1974578
ostatnia edycja treści:
2020-05-26 07:56:52
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Tryb działania
2013-07-08 10:42 wykonał: Aleksandra Hejka typ akcji: Edycja akapitu artykułu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. Nr 51, poz. 298)  przekształcających przedsiębiorstwo komunalne pod nazwą "Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych" w Toruniu w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Torunia, działającą na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

 

 Ponadto Spółka realizuje swoje obowiązki w oparciu o obowiązujące przepisy m.in.:

 • Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2012, poz. 391 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 ze zm.)
 • Ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21)

oraz:

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Prezydenta Miasta Torunia, dokonany w dniu 17.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 13/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Lubicz, dokonany w dniu 17.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 6/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka, dokonany w dniu 18.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 5/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Obrowo, dokonany w dniu 10.08.2012 r., pod numerem rejestrowym 3/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Łysomice, dokonany w dniu 16.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 3/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Łubianka, dokonany w dniu 09.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 2/2012,
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonym przez Wójta Gminy Zławieś Wielka, dokonany w dniu 17.07.2012 r., pod numerem rejestrowym 5/2012,
 • Pozwolenie zintegrowane wydane przez Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drodze decyzji znak ŚG.I.sś.760-1/17/09 z dnia 29.07.2009 r. ze zmianami:
  • ŚG.I.mb.7624/21/10, 09.06.2010 r.,
  • ŚG.I.P.mb.7624/67/10, 29.12.2010 r.,
  • ŚG-I.7222.6.2011/MB, 27.06.2011 r.,
  • ŚG-I.7222.9.2012/MB, z dnia 07.09.2012 r.
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Kto wytworzył: j w
Data wytworzenia: 2006-01-15 15:03
Kto opublikował: j w
Data publikacji: 2006-01-15 15:03
Kto zmodyfikował j w 
Data ostatniej modyfikacji: 2006-10-07 19:50
Ilość odsłon: 3674
Repozytorium zmian
drukuj  
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu